Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2019/20 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra DFB166/19 Prenájom priestorov október 2019 1 414.00 s DPH 10/2016 12.11.2019 Správa majetku mesta RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.11.2019
Faktúra DFB167/19 Vyúčtovanie spotreby elektriny október 2019 311,04 s DPH 22/2018 12.11.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 14.11.2019
Faktúra DFB161/19 Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne 12,38 s DPH 20/2015 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.11.2019
Faktúra DFB163/19 Prístup na internet 23,90 s DPH 1/2003 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.11.2019
Faktúra DFB162/19 Telefón Telekom - mobilná sieť 16,22 s DPH 4/2012 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.11.2019
Faktúra DFB160/19 Telefón Telekom - pevná sieť 23,74 s DPH 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.11.2019
Faktúra DFB159/19 Odber elektriny november 2019 138,68 s DPH 22/2018 05.11.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.11.2019
Faktúra DFB158/19 Odber zemného plynu november 2019 1 018.00 s DPH 23/2018 05.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.11.2019
Faktúra DFB155/19 Stravovanie žiakov október 2019 1 510.34 bez DPH 10/2019 04.11.2019 Nedax, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 13.11.2019
Faktúra DFB157/19 Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2019 51,60 s DPH 09/2018 04.11.2019 osobnyudaj.sk RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.11.2019
Faktúra DFB156/19 Koberec - rohož 225,25 s DPH OBJ062/19 04.11.2019 BAMI SK, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 08.11.2019
Faktúra DFB154/19 Školenie v oblasti CO 30,00 bez DPH OBJ063/19 29.10.2019 Ing. Miloš Kment RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 30.10.2019
Faktúra DFB165/19 Predplatné časopisu Manažment školy v praxi 77,00 s DPH OBJ065/19 28.10.2019 Wolters Kluwer, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 30.10.2019
Faktúra DFB164/19 Stravné lístky 2 730.00 s DPH OBJ064/19 2/2009 25.10.2019 Up Slovensko, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 28.10.2019
Objednávka OBJ064/19 Stravné lístky 2 730.00 bez DPH 2/2009 24.10.2019 Up Slovensko, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka
Faktúra DFB150/19 Mandátny certifikát 72,00 s DPH OBJ061/18 12/2018 24.10.2019 Disig, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 28.10.2019
Objednávka OBJ063/19 Školenie v oblasti CO 30,00 bez DPH 24.10.2019 Ing. Miloš Kment RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka
Faktúra DFB151/19 Vodné, stočné, zrážková voda 599,59 s DPH 2/2007 24.10.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 28.10.2019
Faktúra DFB152/19 Preprava žiakov na exkurziu 237,60 s DPH OBJ060/19 24.10.2019 Fajn Tour, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 28.10.2019
Objednávka OBJ061/19 Mandátny certifikát 72,00 s DPH 18.10.2019 Disig, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2345