Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2019/20 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 05/2020 darovacia zmluva 5 460,00 s DPH 14.01.2020 Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Jesenského RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka
Zmluva 04/2020 zmluva o pedagogickej praxi s DPH 14.01.2020 Univerzita Mateja Bella RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka
Zmluva 03/2020 zmluva o prenájme nebytových priestorov s DPH 07.01.2020 Súkromná ZUŠ Ars Akademy RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka
Zmluva 02/2020 kolektívna zmluva - dodatok s DPH 02.01.2020 ZO OZPŠaV pri Gymnáziu Janka Jesenského RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka
Faktúra DFB185/19 Vodné, stočné, zrážková voda 651,86 s DPH 2/2007 27.12.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 30.12.2019
Zmluva 01/2020 zmluva na výkon kontroly a čistenia komínov a dymovodov 97.00ročne s DPH 20.12.2019 Jakub Sečanský RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka
Zmluva 19/2019 zmluva o dodávke zemného plynu s DPH 20.12.2019 A.En.Slovensko s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka
Faktúra DFB184/19 Revízia elektroinštalácie, bleskozvodu 1 436,07 bez DPH OBJ069/19 19.12.2019 Marián Reško EL-PROM RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 20.12.2019
Zmluva 18/2019 zmluva o dodávke elektriny s DPH 19.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka
Faktúra DFB182/19 Pracovné odevy, obuv 93,50 s DPH OBJ071/19 18.12.2019 BAMI SK, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 19.12.2019
Objednávka OBJ071/19 Pracovné odevy, obuv 93,50 s DPH 17.12.2019 BAMI SK, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka
Objednávka OBJ070/19 Stravné lístky 815,10 bez DPH 2/2009 11.12.2019 Up Slovensko, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka
Faktúra DFB183/19 Stravné lístky 815,10 s DPH OBJ070/19 2/2009 11.12.2019 Up Slovensko, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 12.12.2019
Faktúra DFB181/19 Telefón Telekom - pevná sieť 24,16 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 13.12.2019
Faktúra DFB180/19 Telefón Telekom - mobilná sieť 18,85 s DPH 4/2012 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 13.12.2019
Faktúra DFB179/19 Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne 12,38 s DPH 20/2015 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 13.12.2019
Faktúra DFB178/19 Štvrťročná technická kontrola signalizačného zariadenia 31,87 s DPH 1/2011 11.12.2019 SPIN TN, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 13.12.2019
Faktúra DFB177/19 Prenájom priestorov november 2019 1 414.00 s DPH 10/2016 11.12.2019 Správa majetku mesta RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 13.12.2019
Faktúra DFB176/19 Vyúčtovanie spotreby elektriny november 2019 372,32 s DPH 22/2018 11.12.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 13.12.2019
Objednávka OBJ069/19 Revízia elektroinštalácie, bleskozvodu 1 436,07 bez DPH 10.12.2019 Marián Reško EL-PROM RNDr. Elena Kacvinská RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2379