Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, pri nástupe Vašich detí na štúdium na našej strednej škole potrebujeme od Vás získať údaje, ktoré sú potrebné pre informačný systém školy a pre zadanie údajov do školského registra detí, žiakov a poslucháčov MŠVVaŠ SR podľa § 158 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

Niektoré položky dotazníka sú povinné, niektoré dobrovoľné. Odporúčame vyplniť všetky položky. Ak na niektorú povinnú položku neviete odpovedať (napr. jeden z rodičov nemá e-mail), napíšte slová "nemá", "neviem" a podobne.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: