Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole poukázaním 2% dane!

Zákon Vám umožňuje poukázať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento krok Vás nič nestojí, pretože daň ste štátu už zaplatili alebo zaplatíte po podaní daňového priznania. Môžete však rozhodnúť, že 2% zo zaplatenej sumy štát pošle na účet organizácii, ktorú si vyberiete. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech Vašich detí - našich žiakov. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole aj na skvalitnenie vybavenia školy.

Aktuálne predvyplnené tlačivo pre zamestnancov si môžete stiahnuť tu.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Vážime si Vašu podporu a ďakujeme všetkým priaznivcom a podporovateľom Gymnázia Janka Jesenského, ktorí svojou činnosťou prispievajú k zvyšovaniu kvality vzdelávania a technického vybavenia v prospech študentov našej školy.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: SRRZ-RZ pri Gymnáziu
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Radlinského 12, 95701 Bánovce nad Bebravou
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170013
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: SRRZ-RZ pri Gymnáziu
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Radlinského 12, 95701 Bánovce nad Bebravou
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170013
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: SRRZ-RZ pri Gymnáziu
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Radlinského 12, 95701 Bánovce nad Bebravou
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170013
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.