Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Vitajte na oficiálnych stránkach našej školy

Novinky

Návrat všetkých žiakov do školy od 17.5.2021
14. 5. 2021

V pondelok 17.5.2021 nastupujú všetci žiaci školy na prezenčné vyučovanie. Vedenie školy pripravilo informácie k nástupu pre rodičov žiakov, ktorí sa doteraz vzdelávali dištančne (I.A - III.B, Kvi - Sep) - List rodičom I.A - III.B, Kvi - Sep. Z dôvodu organizácie adaptačného obdobia pre tieto triedy sledujte zastupovanie vždy na nasledujúci deň. Zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak je povinný pred nástupom do školy podať cez systém Edupage čestné výhlásenie o bezinfekčnosti (len raz, k 17.5.2021 alebo po každej neprítomnosti žiaka v škole trvajúce 3 a viac dní - vrátane soboty a nedele). Za neplnoletého žiaka vyhlásenie podáva zákonný zástupca cez rodičovské konto Edupage. Ak takúto možnosť nemá, môže si tlačivo tu otvoriť, vytlačiť, vypísať, podpísať a žiak ho 17.5.2021 (pondelok) ráno odovzdá tr. učiteľovi.

Vyučovanie od 17.5.2021 - prezenčná výučba pre všetkých žiakov
14. 5. 2021

Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/13405:1-A1810 zo dňa 13.5.2021 sa od 17.5.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov strednej školy. Prevádzka školy sa po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 bude riadiť platným Covid školským semaforom pre stredné školy. Škola sa podľa tohto semaforu nachádza od budúceho týždňa v zelenej fáze.

Prijímacie konanie 2021/2022
10. 5. 2021

Aktualizovali sme modul Prijímacie konanie 2021/2022, kde pribudli výsledkové listiny prijímacích skúšok po 2. termíne - celkové poradie uchádzačov. Prijatým uchádzačom o štúdium bolo cez systém Edupage zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium. Prijatí uchádzači cez systém Edupage (prípadne naskenovaním cez mail, alebo písomne poštou,...) zašlú "Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium" najneskoršie do 25.5.2021. Uchádzači, ktorí zatiaľ neboli prijatí z dôvodu nedostatku miesta (53. až 74. miesto), môžu byť priebežne prijímaní na uvoľnené pozície uchádzačov, ktorí potvrdia nenastúpenie na štúdium (potvrdia nastúpenie na inú školu). Uchádzačom, ktorí nebudú takto dodatočne prijatí do 20.5.2021, bude následne cez systém Edupage odoslané rozhodnutie o neprijatí na štúdium s informáciou o ďalšom možnom postupe. 

Organizačné zabezpečenie prijímacích skúšok - 2. termín
7. 5. 2021

V priložených súboroch sa nachádza organizačné zabezpečenie PS a zadelenie uchádzačov do učební v 2. termíne, 10.5.2021. 

Org__zabezpecenie_PS2021_2_t.pdf

zadelenie_ucebne_4r_a_2t.pdf

Vyučovanie v týždni 10. - 14.5.2021
7. 5. 2021

Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že na základe platných pravidiel Covid-automatu sa žiaci nižších ročníkov osemročného gymnázia (príma, sekunda, tercia, kvarta) a žiaci IV.A, IV.B a Okt budú od pondelka 10. 5. 2021 učiť prezenčne.

Žiaci ostatných ročníkov pokračujú od pondelka 10. 5. 2021 v dištančnom vyučovaní.

Voľné pracovné miesto

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu učiteľ s aprobáciou občianska náuka.

Predpokladaný termín nástupu na uvedené pracovné miesto je 1. 9. 2021. Žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné doručiť do 20. 5. 2021 na poštovú adresu školy alebo e-mailom na adresu dusan.zajac@gymbn.tsk.sk (rozhodujúci je dátum doručenia na adresu školy, resp. doručenia e-mailu).

Matematický Náboj Senior
4. 5. 2021

Dňa 23.4.2021 sa naši gymnazisti opäť zapojili do súťaže Matematický Náboj, ktorá sa tento rok konala online formou. V kategórii 3. – 4. ročník stredných škôl sme zostavili dva 5-členné tímy. Tím číslo 1 tvorili Laura Košinová (4.A), Hanka Galková (4.B), Mária Mináriková (4.B), Lucia Kajanová (oktáva), Jakub Mazák (oktáva); členmi druhého tímu boli Adam Beňačka (4.A), Jakub Mišina (4.A), Radovan Krupka (4.A), Peter Segeš (4.B), Barbora Šimová (4.B).

Návrat žiakov príma – kvarta do školy od 3. 5. 2021
4. 5. 2020

Zajtra 4.5.2021 nastupujú žiaci prímy až kvarty na prezenčné vyučovanie. Vedenie školy pripravilo informácie k nástupu - list pre rodičov žiakov prímy až kvarty. Z dôvodu organizácie adaptačného obdobia sledujte zastupovanie vždy na nasledujúci deň. Zákonný zástupca žiaka je povinný pred nástupom do školy podať cez systém Edupage čestné výhlásenie o bezinfekčnosti. Ak takúto možnosť nemá, môže si tlačivo tu otvoriť, vytlačiť, vypísať, podpísať a žiak ho 4.5.2021 (utorok) ráno odovzdá tr. učiteľovi.

Prijímacie konanie 2021/2022
3. 5. 2021

Aktualizovali sme modul Prijímacie konanie 2021/2022, kde sme zverejnili predbežné výsledky prijímacích skúšok do štvorročnej a osemročnej formy štúdia po 1. termíne. Pri štvorročnej forme štúdia musíme miesta od 33. po 52. rezervovať aj pre 2. termín + náhradný termín, preto zatiaľ nemôžme rozhodnúť o prijatí žiakov. O týchto miestach sa rozhodne 10.5.2021 po konaní 2. + náhradného termínu PS.

Aktuálne informácie k prijímacím skúškam a zmeny v pozvánkach na PS.
30. 4. 2021

Podľa aktuálne platných pokynov a nariadení v "červených okresoch" sa už žiaci - uchádzači o štúdium nemusia pri vstupe do budovy školy preukazovať negatívnym certifikátom testu na ochorenie COVID-19. Okres Bánovce nad Bebravou je od 3.5.2021 podľa "Covid automatu" zaradený medzi "červené" okresy. Uchádzač o štúdium teda už nemusí predkladať test za seba ani za zákonného zástupcu!

Uchádzači o štvorročnú formu štúdia (deviataci) môžu pri písaní testu z matematiky používať okrem rysovacích potrieb aj kalkulačku.

photo

Piatok 14. 5. 2021

Počet návštev: 14774394

Narodeniny a meniny:

Zajtra (Sobota 15.5.2021)

Sofia Kmeťová (oktáva)
Sofia Labudová (tercia)
Sofia Laura Petranová (kvarta)

Pozajtra (Nedeľa 16.5.2021)

Alex Parilák (I.A)
Peter Žatko (septima)

Popozajtra (Pondelok 17.5.2021)

Michal Číž (I.A)