O škole Prijímacie konanie 2023/2024 DofE Projekty Školský parlament Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Vitajte na oficiálnych stránkach našej školy

Novinky

Pre maturantov 2024
20. 9. 2023

Aktualizovali sme modul Pre maturantov 2024, kde sme aktualizovali informácie k prihláške na maturitnú skúšku a termíny MS.

Gymnazisti nezaháľali ani cez prázdniny

Školský rok 2023/2024 sa rozbieha na všetkých školách i na bánovskom gymnáziu. Letné prázdniny sú pre väčšinu školákov už len spomienkou, no my sa k nim aspoň krátko musíme vrátiť. 

Naše študentky z 3.A Júlia Hodálová a Klaudia Hodálová koncom augusta 2023 absolvovali výberové letné sústredenie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Sústredenia sa zúčastnila dvadsiatka najúspešnejších riešiteľov celoslovenskej súťaže CHEMoUK na danej fakulte. V programe mali prednášky z biochémie, z fotochémie a nukleárnej magnetickej rezonancie. Absolvovali exkurzie vo výskumných laboratóriách fakulty a tiež laboratórne cvičenia z organickej, anorganickej, fyzikálnej, koordinačnej, teoretickej a materiálovej chémie.

O škole
4. 9. 2023

Aktualizovali sme modul O škole

Začiatok školského roka 2023/2024

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou oznamuje žiakom a rodičom nasledovné informácie k začiatku školského roka 2023/2024:

Milí študenti!
31. 8. 2023

Obnovte si platnosť Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 v dvoch krokoch aj tento školský rok. Viac informácií v priloženom súbore.

Plán hlavnej budovy školy s rozmiestnením tried a učební
30. 8. 2023

Aktualizovali sme modul O škole, kde pribudol plán hlavnej budovy školy s rozmiestnením tried a učební v školskom roku 2023/2024.

Aktuálne informácie - školská jedáleň

Vážení rodičia,

venujte prosím pozornosť nasledujúcim informáciám k obedom v školskej jedálni Nedax od septembra 2023.

 

Žiaci prímy - kvarty osemročného gymnázia a žiaci bilingválneho gymnázia, ktorí k nám nastúpia z 8. ročníka ZŠ budú mať nárok na dotáciu na stravu (tzv. "obedy zadarmo"). V tomto smere úzko spolupracujeme so zriaďovateľom a v najbližších dňoch Vám zašleme elektronicky návratku, v ktorej rodič vyjadrí záujem o takto poskytovanú stravu. Priebežne Vás budeme informovať o aktualitách.

Dotácia na obedy pre osemročných gymnazistov

Vážení rodičia,

zmenou legislatívy vznikne od 1. 9. 2023 nárok na štátnu dotáciu stravy (tzv. "obedy zadarmo") aj žiakom prímy - kvarty osemročného gymnázia, a takisto aj žiakom bilingválneho gymnázia, ktorí do triedy nastúpia z ôsmeho ročníka ZŠ. Keďže v tejto chvíli sú v príprave vykonávacie predpisy a metodické usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci s jedálňou NEDAX čakáme na konkrétne usmernenia k ďalšiemu postupu, ako si nárok na dotáciu uplatniť.

Prevádzka školy v čase letných prázdnin
6. 7. 2023

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v čase letných prázdnin 2022/2023 bude prevádzka školy z dôvodu čerpania dovoleniek upravená nasledovne:

  1. v termíne do 07.07.2023 budú úradné hodiny v čase 8:00 - 14:00
  2. v termíne 10.07. – 28.07.2023 bude škola pre verejnosť zatvorená; v súrnych prípadoch a mimoriadnych životných situáciách nás kontaktujte na tel. číslach 0904 594 237 – PaedDr. Zajac, 0901 918 462 – Ing. Marko, 0901 918 464 – Bc. Škultétyová. Potvrdenia o návšteve školy pre rodičov do zamestnania, pre študentov na brigády či na preukazy dopravcov sa v uvedených dňoch nebudú vydávať v žiadnom prípade!!!
  3. v termíne 31.07. – 18.08.2023 budú úradné hodiny v čase 8:00 - 13:30 (v prípade potreby odporúčame najprv telefonicky kontaktovať sekretariát na číslach 038/760 28 52 alebo 0901 918 464, 0901 918 465)
  4. v termíne 21.08. – 25.08.2023 budú úradné hodiny v čase 8:00 - 14:30
  5. dňa 28.08. 2023 bude škola pre verejnosť zatvorená (v prípade potreby postupujte podľa usmernení v bode 2)
  6. od 30.08.2023 budú úradné hodiny v čase 8:00 - 14:30

Počas celých prázdnin sme k dispozícii elektronicky cez Edupage alebo prostredníctvom e-mailových adries zverejnených na internetovej stránke školy.

Letné prázdniny
30. 6. 2023
...
photo

Štvrtok 21. 9. 2023

Počet návštev: 17444811

Narodeniny a meniny:

Dnes (Štvrtok 21.9.2023)

Juliána Janegová (I.AB)
Alexander Melas (sekunda)
Matúš Filo (oktáva)
Matúš Jánošík (III.A)
Matúš Karas (IV.A)
Matúš Klačko (príma)
Matúš Kobyda (kvinta)
Matúš Miklo (oktáva)
Matúš Oravec (II.B)
Matúš Valach (IV.A)
Matúš Varhaník (sekunda)

Zajtra (Piatok 22.9.2023)

Jakub Števanka (príma)

Pozajtra (Sobota 23.9.2023)

Samuel Bitarovský (II.B)
Peter Hudec (kvarta)
Katarína Krnáčová (IV.B)

Popozajtra (Nedeľa 24.9.2023)

Miroslava Hanková (II.B)
Lucia Spodná (I.A)
Ľuboš Kováčik (IV.B)