Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2019/20 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  1.A č.4 Rozvrh
I.A
  1.B č.5 Rozvrh
I.B
  2.A č.J-1 Rozvrh
II.A
  2.B č.J-2 Rozvrh
II.B
  3.A č.58 Rozvrh
III.A
  3.B č.56 Rozvrh
III.B
  4.A č.31 Rozvrh
IV.A
  4.B č.32 Rozvrh
IV.B
  Biologické laboratórium BIOlab Rozvrh
  Fyzikálne laboratórium FYZlab Rozvrh
  Chemické laboratórium CHEMlab Rozvrh
  Informatika dolná INF-D Rozvrh
  Informatika horná INF-H Rozvrh
  Informatika tretia INF-3 Rozvrh
  Jazykové laboratórium č.S-1 Rozvrh
  Kva č.7 Rozvrh
kvarta
  Kvi č.26 Rozvrh
kvinta
  Multimediálna učebňa MULTI Rozvrh
  Okt č.33 Rozvrh
oktáva
  Pri č.41 Rozvrh
príma
  Sek č.42 Rozvrh
sekunda
  Sep č.25 Rozvrh
septima
  Sex č.27 Rozvrh
sexta
  Telocvičňa TEV
  Ter č.57 Rozvrh
tercia
  Učebňa ANJ č.28 Rozvrh

© aScAgenda 2020.0.1199 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.01.2020