Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  1.A č.4 14 Rozvrh
I.A
  1.B č.5 14 Rozvrh
I.B
  2.A č.J-1 0 Rozvrh
II.A
  2.B č.J-2 0 Rozvrh
II.B
  3.A č.58 0 Rozvrh
III.A
  3.B č.56 0 Rozvrh
III.B
  4.A č.31 15 Rozvrh
IV.A
  4.B č.32 15 Rozvrh
IV.B
  Biologické laboratórium BIOlab 0 Rozvrh
  Fyzikálne laboratórium FYZlab 0 Rozvrh
  Chemické laboratórium CHEMlab 0 Rozvrh
  Informatika dolná INF-D 0 Rozvrh
  Informatika horná INF-H 0 Rozvrh
  Informatika tretia INF-3 0 Rozvrh
  Jazykové laboratórium č.S-1 0 Rozvrh
  Kva č.26 0 Rozvrh
kvarta
  Kvi č.25 0 Rozvrh
kvinta
  Multimediálna učebňa MULTI 0 Rozvrh
  Okt č.7 0 Rozvrh
oktáva
  Pri č.41 0 Rozvrh
príma
  Sek č.42 0 Rozvrh
sekunda
  Sep č.33 17 Rozvrh
septima
  Sex č.27 0 Rozvrh
sexta
  Telocvičňa1 TEV1 0 Rozvrh
  Telocvičňa2 TEV2 0 Rozvrh
  Telocvičňa3 TEV3 0 Rozvrh
  Ter č.57 0 Rozvrh
tercia

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021