Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam učiteľov

 
 
RNDr. Elena Kacvinská Kc Rozvrh
Riaditeľka
Kabinet: Kancelária riaditeľky
 
 
Ing. Igor Marko Mk Rozvrh
Zástupca
Kabinet: Kancelária zástupcov riaditeľky
 
 
PaedDr. Dušan Zajac Za Rozvrh
Zástupca
Kabinet: Kancelária zástupcov riaditeľky
 
 
Ing. Stella Aschengeschvandtnerová As Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Zborovňa veľká
 
 
PaedDr. Magdaléna Dobiašová Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Zborovňa veľká
 
 
RNDr. Terézia Dolanová Dl Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Zborovňa veľká
 
 
Mgr. Andrea Dúcka Du Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Kabinet: Zborovňa veľká
 
 
Mgr. Ján Ďuračka Ďu Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Monika Filová Fa Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta
 
 
Mgr. Miroslava Flimelová Fl Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Ing. Tatiana Gerbelová Ge Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda
 
 
Mgr. Marcela Hlbočanová Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta
 
 
Mgr. Róbert Holečka Ho Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Dana Hudecová Hu Učiteľka
 
 
Mgr. Dominika Chovan Ch Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Zborovňa veľká
 
 
Mgr. Lenka Janáčová Ja Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta
 
 
PaedDr. Elena Košíková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Katarína Kováčová Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. Mário Kutiš Kt Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
 
 
Mgr. Ivo Madzin Mz Učiteľ
 
 
Mgr. Elena Masárová Mr Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Michaela Páleníková Pa Rozvrh
Triedna učiteľka: príma
 
 
Mgr. Miroslava Rešková Re Rozvrh
Triedna učiteľka: septima
 
 
RNDr. Silvia Rosenbergová Ro Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia Rošteková Školská psychologička
 
 
Mgr. Branko Rurák Ru Rozvrh
Triedny učiteľ: tercia
 
 
Mgr. Zuzana Sedláková Se Rozvrh
Triedna učiteľka: oktáva
 
 
PaedDr. Miroslava Škreková Šr Učiteľka
 
 
PaedDr. Miroslava Škreková Šr Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Dana Švančarová Ša Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Ing. Jaroslava Žemberová Žm Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Denisa Žitňanská Žt Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Juraj Žitňanský Ži Rozvrh
Učiteľ

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021