Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam učiteľov

 
 
RNDr. Elena Kacvinská Kc Rozvrh
Riaditeľka
Kabinet: Kancelária riaditeľky
 
 
Ing. Igor Marko Mk Rozvrh
Zástupca
Kabinet: Kancelária zástupcov riaditeľky
 
 
PaedDr. Dušan Zajac Za Rozvrh
Zástupca
Kabinet: Kancelária zástupcov riaditeľky
 
 
Ing. Stella Aschengeschvandtnerová As Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Zborovňa veľká
 
 
Mgr. Tomáš Barta Br Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Terézia Dolanová Dl Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Zborovňa veľká
 
 
Mgr. Andrea Dúcka Du Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Kabinet: Zborovňa veľká
 
 
Mgr. Ján Ďuračka Ďu Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Monika Filová Fa Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta
 
 
Mgr. Miroslava Flimelová Fl Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Ing. Tatiana Gerbelová Ge Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia
 
 
Mgr. Marcela Hlbočanová Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta
 
 
Mgr. Dominika Chovan Ch Rozvrh
Triedna učiteľka: príma
Kabinet: Zborovňa veľká
 
 
Mgr. Lenka Janáčová Ja Rozvrh
Triedna učiteľka: septima
 
 
PaedDr. Elena Košíková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Katarína Kováčová Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Mário Kutiš Kt Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
 
 
Mgr. Ivo Madzin Mz Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Elena Masárová Mr Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Michaela Páleníková Pa Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda
 
 
Mgr. Miroslava Rešková Re Rozvrh
Triedna učiteľka: oktáva
 
 
RNDr. Silvia Rosenbergová Ro Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Branko Rurák Ru Rozvrh
Triedny učiteľ: kvarta
 
 
Mgr. Zuzana Sedláková Se Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Miroslava Škreková Šr Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Ing. Ľubomíra Števove Št Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dana Švančarová Ša Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Jaroslava Žemberová Žm Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Denisa Žitňanská Žt Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
PaedDr. Juraj Žitňanský Ži Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A

© aScAgenda 2022.0.1305 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2021