O škole Prijímacie konanie 2023/2024 DofE Projekty Školský parlament Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Dušan Zajac Za Rozvrh
Riaditeľ
Kabinet: Kancelária riaditeľa
 
 
Ing. Igor Marko Mk Rozvrh
Zástupca
Kabinet: Kancelária zástupcu riaditeľa
 
 
Ing. Stella Aschengeschvandtnerová As Učiteľka
Kabinet: Zborovňa
 
 
Mgr. Tomáš Barta Br Učiteľ
 
 
Jessica Dawn Strbava Šb Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Terézia Dolanová Dl Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Zborovňa
 
 
Mgr. Andrea Dúcka Du Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AB
Kabinet: Zborovňa
 
 
Mgr. Ján Ďuračka Ďu Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Monika Filová Fa Rozvrh
Triedna učiteľka: oktáva
 
 
Mgr. Miroslava Flimelová Fl Rozvrh
Triedna učiteľka: príma
 
 
Ing. Tatiana Gerbelová Ge Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta
 
 
Mgr. Marcela Hlbočanová Rozvrh
Triedna učiteľka: septima
 
 
Mgr. Dominika Chovan Ch Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia
Kabinet: Zborovňa
 
 
Mgr. Lenka Janáčová Ja Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Elena Košíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Kováčová Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Mário Kutiš Kt Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ivo Madzin Mz Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Elena Masárová Mr Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda
 
 
Mgr. Emília Melasová, DiS.art Ms Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Zborovňa
 
 
Mgr. Michaela Páleníková Pa Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta
 
 
Mgr. Miroslava Rešková Re Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
RNDr. Silvia Rosenbergová Ro Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Branko Rurák Ru Rozvrh
Triedny učiteľ: sexta
 
 
Mgr. Zuzana Sedláková Se Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Miroslava Škreková Šr Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Dana Švančarová Ša Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Natália Tomášová To Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Jaroslava Žemberová Žm Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. Denisa Žitňanská Žt Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
PaedDr. Juraj Žitňanský Ži Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A

© aScAgenda 2024.0.1435 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2023