Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC
 • OCENENIE ABSOLVENTOV PROGRAMU DofE
  21. 10. 2021

  Keďže celoslovenská ceremónia DofE sa aj tento rok uskutoční v online priestore, zorganizovala Národná kancelária šnúru výjazdov za bronzovými a striebornými absolventmi, aby im boli osobne odovzdané ocenenia za úspešné ukončenie úrovne v programe DofE.

  V stredu 13. 10. sa na pôde TSK stretli s riaditeľom Národnej kancelárie Mariánom Zacharom a manažérkou programu pre západné Slovensko Jankou Kubíkovou aj študenti nášho gymnázia. Z ich rúk prevzali odznaky a certifikáty, vypočuli si slová uznania za vytrvalosť, cieľavedomosť a ochotu pracovať na vlastnom rozvoji. Študenti odchádzali zo stretnutia povzbudení a viacerí aj odhodlaní pokračovať v Dofe na vyššej úrovni.

  Všetkým oceneným zo srdca blahoželáme!

  bronzová úroveň: Barbora Žatková (kvinta)

                                   Janka Repová (sexta)

                                   Karolína Marušincová (sexta)

                                   Vanesa Varhaníková (sexta)

                                   Nina Urbanová (septima)

                                   Christian Joseph Schubert (2. A)

                                   Jakub Pakanec (2. A)

                                   Damián Dravecký (2. A)

  strieborná úroveň: Emma Filová (septima)

                                     Nikola Horníková (4. B)

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Futsal žiakov stredných škôl
  20. 10. 2021

  Dňa 19.10.2021 sa konalo Okresné kolo vo futsale stredných škôl.

  Naše gymnázium reprezentovali: Ľubomír Baško, Radovan Bezák, Luka Cidorik, Andreas Fraňo, Michal Gabužda, Alex Lagin, Martin Ragan, Roman Šebeň, Samuel Škultéty, Andrej Žatko.

  Chlapci si zaslúžia veľkú pochvalu, pretože okresné kolo vyhrali a postúpili do regionálneho kola.  (Re)

 • Cezpoľný beh
  19. 10. 2021

  Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa žiaci opäť môžu zapájať do športových súťaží. Naša škola využila hneď prvú možnosť a 14.10.2021 sme sa zapojili do štyroch kategórií súťaže v cezpoľnom behu stredných a základných škôl. Našu školu reprezentovali: Alex Lagin, Adam Podoba, Dávid Miklo, Juraj Crha, Petra Čuboňová, Natália Božíková, Karin Weldlová, Luka Cidorík, Tomáš Chocholatý, Jakub Pakanec, Andrej Žatko, Adrian Jando, Tomáš Ježíķ, Michal Pyteľ, Lukas Seleš a Andrej Marko.

  Získali sme aj výborné umiestnenia. V kategórii 3.-4. ročník SŠ naše gymnázium získalo 2. miesto v súťaži družstiev a v súťaži jednotlivcov vyhral 1. miesto Juraj Crha z III.B, a tým si zabezpečil účasť v krajskom kole.

  V kategórii 9. ročník ZŠ + 1.-2. ročník SŠ naši chlapci získali 3. miesto v súťaži družstiev a Tomáš Chocholatý z I.A sa umiestnil na výbornom 2. mieste v súťaži jednotlivcov.

  Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.   (Re)

 • Predĺženie preukazov ISIC

  Len do konca októbra si môžu žiaci predlžovať preukazy ISIC prostredníctvom školy, od 1.11. 2021 už iba kuriérom na adresu bydliska. Pre viac informácií si prečítajte leták priložený tu.

 • Európsky deň jazykov

  V dňoch 24. - 27. septembra sme si v našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa z iniciatívy Rady Európy oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek učili viac cudzích jazykov, a tak si navzájom viac porozumeli. Európsky deň jazykov sa snaží o zvýšenie povedomia o význame jazykového vzdelávania s cieľom zlepšiť viacjazyčnosť a interkultúrne porozumenie.

  So študentmi viacerých ročníkov sme na hodinách anglického a francúzskeho jazyka robili jazykové kvízy, jazykolamy, porovnávali významy slov v rôznych jazykoch, niektorí „nakukli“ do tajov posunkovej reči. Tiež sme sa rozprávali o osobných skúsenostiach s používaním cudzích jazykov počas zahraničných ciest, niektorí študenti pripravili prezentácie aj o menej používaných európskych jazykoch. 

  Na hodinách nemeckého jazyka študenti kreslili návrh loga európskych jazykov na tričko. Ich práce je možné vidieť vystavené na hlavnom schodisku v budove školy. Touto cestou by sme Vás chceli vyzvať, aby ste prostredníctvom aplikácie Edupage zahlasovali za najkrajší námet. Tri logá, ktoré získajú najvyšší počet bodov, budú zaslané do súťaže o oficiálne tričko Európskeho dňa jazykov pre rok 2022.

 • Voľné pracovné miesto

  Riaditeľstvo Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu učiteľ s aprobáciou občianska náuka.

  Predpokladaný termín nástupu na uvedené pracovné miesto je ihneď. Žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné doručiť do 6. 10. 2021 na poštovú adresu školy alebo e-mailom na adresu dusan.zajac@gymbn.tsk.sk (rozhodujúci je dátum doručenia na adresu školy, resp. doručenia e-mailu).

  Následné budú uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, pozvaní na osobný rozhovor.

  Kontaktná osoba: PaedDr. Dušan Zajac, zástupca riaditeľky školy; 0904 594 237; dusan.zajac@gymbn.tsk.sk

  Podrobné informácie o pracovnej pozícii, náplni práce, kvalifikačných a ostatných požiadavkách, ako aj dokladoch, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania, nájdete v nasledujúcich súboroch:

  inzerat_ucitel_OBN.pdf

  cestne_vyhlasenie_bezuhonnost.pdf

  suhlas_oou_uchadzaci.pdf

 • Pre maturantov 2022
  23. 9. 2021

  Aktualizovali sme modul Pre maturantov 2022

 • Oznam MsÚ - ostrá skúška semaforov 23.9.2021
  21. 9. 2021

  MsÚ v Bánovciach nad Bebravou oznamujeme učiteľom, žiakom a návštevníkom našej školy, že vo štvrtok 23. 9. 2021 v čase 8:30 – 11:00 h. budú spustené semafory na ulici Sládkovičova v križovatke s ulicami Hviezdoslavova a Hollého a s ulicami K nemocnici a Radlinského (pri našej škole).

  V uvedenom čase začne testovanie semaforov s prerušovaným signálom oranžovej a uskutoční sa aj ostrá skúška semaforov, čo znamená, že premávka bude plne riadená svetelnou signalizáciou.

  Po vykonaní skúšky a potrebných testoch a nastaveniach zostanú semafory naďalej v testovacom režime po dobu približne jedného týždňa. Testovací režim znamená, že na semaforoch bude blikať oranžová a premávka na križovatkách bude riadená predpismi a dopravným značením ako doteraz. Prerušované oranžové svetlo zároveň upozorňuje na zvýšenie opatrnosti, preto prosíme vodičov a chodcov, aby v tomto čase zvýšili  pozornosť pri priechodoch pre chodcov.

 • Oznam CVČ v Bánovciach nad Bebravou
  9. 9. 2021

  Centrum voľného času v Bánovciach nad Bebravou pozýva rodičov a detí na podujatie s názvom DEŇ PRE DETI. Podujatie sa bude konať v dňoch 9. septembra vo štvrtok o 14.30 hodine na námestí Ľ. Štúra a 10. septembra v piatok o 14.30 hodine v areáli základnej školy Gorazdova na sídlisku Dubnička. Deti sa môžu tešiť na skákací hrad, maľovanie na tvár a iné atrakcie. Rodičov a deti budme informovať o krúžkovej činnosti v tomto školskom roku.

 • Aktuálne informácie ISIC

  Po úspešných ZOOM prezentáciách v júni pozýva spoločnosť vydávajúca preukazy ISIC aj v septembri všetkých študentov a ich rodičov na krátke pravidelné online zoom stretnutia s ISICom.

   

  O čom bude reč? 

  -          Prečo sa oplatí mať ISIC

  -          Čo robiť, keď preukaz zatiaľ nemáte

  -          Ako a prečo predĺžiť jeho platnosť.

   

  Časy a linky online prezentácii nájdete tu: https://isic.sk/onlinestretnutia/

   

  Stále platí, že záujemca o preukaz či predĺženie platnosti preukazu zaplatí poplatok podľa návodu, ktorý nájdete na webovej stránke školy na karte "ISIC" (použite pre platbu link www.isic.sk/platbaskoly), následne bude preukaz objednaný a doručený na adresu školy. Žiak dostane informáciu o spôsobe vyzdvihnutia preukazu cez Edupage.

  Preukazy na adresu školy možno objednávať do 31.10.2021 (neodkladajte objednávku na poslednú chvíľu, v čase od 28.10.2021 sú plánované jesenné prázdniny).

 • Aktuálny školský vzdelávací program a školský poriadok

  V časti "O škole" - Dokumenty školy sme zverejnili aktuálne revidované znenie Školského vzdelávacieho programu 2021/2022 a nový Školský poriadok platný od 1.9.2021. Učebné osnovy jednotlivých predmetov ako príloha k Školskému poriadku 2021/2022 sú k nahliadnutia na riaditeľstve školy.

 • Oznam o čerpaní dovolenky
  30. 8. 2021

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky sa dňa 31.8.2021 (utorok) nebudú vydávať potvrdenia o návšteve školy ani potvrdzovať iné tlačivá. Žiaci si potvrdenia môžu vybaviť od 2.9.2021. Ďakujeme za pochopenie.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Pokyny k začiatku školského roka

  Riaditeľstvo Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou oznamuje žiakom a rodičom nasledovné pokyny:

  • Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2.9.2021. Žiaci sa stretnú o 8:30 v kmeňových triedach s triednymi učiteľmi. V prípade priaznivého počasia pripravujeme slávnostné otvorenie školského roka na športovom ihrisku v areáli školy od 9:00. V takomto prípade prosíme žiakov, aby prišli do školy v športovej obuvi z dôvodu ochrany špeciálneho povrchu ihriska (obuv s ostrými hranami a opätky sú zakázané). V prípade nepriaznivého počasia bude program od 9:00 realizovaný v triedach.
  • Budova školy bude pre príchod žiakov otvorená od 8:15 do 8:30 h. Žiaci sú povinní vstupovať do školy s rúškom riadne umiestneným na tvári, vydezinfikovať si pri vchode ruky. Po vstupe do budovy sú žiaci povinní nechať si riadne nasadené rúško až do momentu, keď budovu školy opustia. Pri slávnostnom otvorení na ihrisku je takisto povinné rúško umiestnené na tvári. Žiaci po vstupe do budovy pôjdu priamo do svojej kmeňovej triedy, kde ich bude čakať triedny učiteľ. 
  • Plnoletí žiaci/zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov sú povinní vyplniť formulár o bezpríznakovosti. Tento môžu odovzať elektronicky cez Edupage alebo vytlačiť, vyplniť perom a podpísaný odovzdať dňa 2.9.2021 triednemu učiteľovi ráno po príchode do školy.
  • Otvorenie školského roka bude trvať približne do 9:30. Žiaci vyšších ročníkov po skončení slávnostného otvorenia školského roka majú voľno.  
  • Žiaci 1. ročníka a prímy si prevezmú učebnice. Prosíme, aby si so sebou priniesli batoh, tašku. Žiakom bude odovzdaný čipový prívesok na zaznamenávanie dochádzky a vstup do školy. Cena čipového prívesku je 0,80 €.
  • V čase od 9:00 bude v budove školy prítomný zamestnanec školskej jedálne NEDAX, aby poskytol prípadným záujemcom možnosť prihlásenia na stravovanie.
  • Do budovy školy je možný vstup iným osobám, okrem žiakov a zamestnancov školy, len so súhlasom riaditeľky školy za podmienky, že návštevník pri vstupe do budovy odovzdá alebo vyplní tlačivo o bezpríznakovosti návštevníka!
  • Vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín začne v piatok, 3.9.2021 (1. a 2. vyučovacia hodina budú triednickou hodinou). 
 • Festival Jeden svet v Bánovciach

  Kultúrne centrum Ži:va prináša do Bánoviec regionálny formát medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet. Festival je vlajkovou loďou organizácie Človek v ohrození, ktorá pomáha ľuďom, ktorí z rôznych príčin stratili bezpečie, dôstojnosť alebo slobodu. Filmy, ktoré prináša, v rôznej miere reflektujú súčasné dianie, medziľudské vzťahy, nové technológie či klimatické zmeny.

  Festival začne v piatok 27. augusta o 16:30 hodine úvodným krátkym filmom

  Keď sa minú ryby - Môže africký rybár súperiť s čínskymi rybárskymi loďami alebo bude pre neho východiskom migrácia do Európy? (migrácia, globalizácia)

  Po filme bude pripravená spoločenská hra KEEP COOL, kde sa každý bude môcť na chvíľu stať svetovým lídrom a pokúsiť sa o udržateľný rozvoj svojej krajiny a celej planéty.

  sobotu 28. augusta sa postupne premietnu tieto snímky:

  Žiaľ žien - české Gréty, ktoré pod ťarchou vidiny kolapsu klimatického systému, dali do pohybu vlastné hnutie. (klíma, psychické zdravie, občiansky aktivizmus)

  Hodinová manželka – príbeh vôbec prvých inštalatérok v moslimskej a zároveň v jednej z najsuchších krajín sveta, Jordánsku. (práva žien)

  iHuman – kam až siahajú technológie súčasnosti a ako bude umelá inteligencia meniť naše životy, spoločnosť a budúcnosť? (technológie). Po filme bude nasledovať beseda.

  Keď paradajky počúvajú Wágnera – Slunce, seno ... na grécky spôsob, vtipná a horkosladká cesta bioparadajky vypestovanej pomocou Wagnerovej hudby. (ekologické poľnohospodárstvo, vzťahy)

  V sprievodnom programe festivalu nebudú chýbať diskusie, beseda s hosťom, výstava fotografií a ďalšie. Viac informácií, časový rozvrh a ukážky filmov nájdete na facebooku Ži:va.

   

  Podujatie je realizované v spolupráci s Filmovým festivalom Jeden svet a organizáciou Človek v ohrození, za podpory Mesta Bánovce nad Bebravou.

 • Oznam vedúcej školskej jedálne
  23. 8. 2021

  Študenti, ktorí majú záujem o stravu v školskej jedálni počas školského roka 2021/2022, sa budú môcť prihlásiť v prvý školský deň v budove Gymnázia Janka Jesenského.  Bližšie informácie, kde sa budú nachádzať zamestnanci školskej jedálne, Vám poskytne triedny učiteľ.

  Pokyny na zadanie trvalého príkazu budú poskytnuté žiakovi po vypísaní prihlášky na stravovanie.

  Trvalý príkaz bude treba zadať od termínu 15.09.2021 do  15.06.2022.

 • Zisťovanie záujmu o domáce samotesty na ochorenie COVID-19
  20. 8. 2021

  Ministerstvo školstva na začiatku školského roka poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom školy, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov a odberových tyčiniek na domáce samotestovanie. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Záujem o samotesty vyjadríte prostredníctvom prihlásenia v systéme Edupage. Prihlasovanie je dostupné od 20.8. od 9:00h do 25.8. do 23:50 h. Žiaci tried sú pri spôsobe prihlasovania rozdelení do troch skupín:

  príma, I.A, I.B - rodičom, ktorí uviedli v prihláške na SŠ mail na rodiča boli zaslané na tento mail prihlasovacie údaje k rodičovskému kontu svojho žiaka. Rodič môže prejaviť záujem o samotesty cez toto konto. Rodičia, ktorí nemali mailovú adresu v prihláške na SŠ zadanú, môžu vyjadriť svoj záujem o samotesty zaslaním mailu na školskú mailovú adresu igor.marko@gymbn.tsk.sk (treba uviesť identifikačné údaje žiaka)

  sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta, II.A, II.B - záujem o samotesty vyjadria žiaci cez svoj účet v Edupage, pričom rodičia musia túto voľbu potvrdiť. Ak sa rodičia nevedia prihlásiť do svojho rodičovského konta, môžu toto rozhodnutie potvrdiť mailom na mailovej adrese igor.marko@gymbn.tsk.sk (treba uviesť identifikačné údaje žiaka)

  septima, oktáva, III.A, III.B, IV.A, IV.B - záujem o samotesty vyjadria žiaci cez svoj účet v Edupage

 • Preukazy ISIC 2021

  V hornej lište v záložke ISIC pribudli aktualizované informácie k objednávaniu nových preukazov ISIC aj k predlžovaniu platnosti už vydaných preukazov. Preukazy objednané po 1.6.2021 prostredníctvom školy budú platné do 30.9.2022.

  Preukazy ISIC je možné objednávať cez platobnú bránu priebežne v mesiaci august a september 2021.

  Informácie nájdete aj v nasledovných dokumentoch:

  isic_informacie_2021.pdf

  isic_predlzenie_2021_gjj.pdf

  isic_novy_2021_gjj.pdf

 • ZUŠ-ka organizuje ...

  Pre všetkých záujemcov, nielen o históriu a tvorivé aktivity, zverejňujeme v rámci rozvíjania spolupráce so ZUŠ Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou oznam o ich aktivite na záver prázdnin. 

  Záujemcovia sa môžu obrátiť priamo na ZUŠ, kontaktný e-mail: lucia.bielikova@zusdkbanovce.sk.

strana: