Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2019/20 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC
 • Exkurzia Londýn 2020

  V stredu 18.9.2019 sa cez veľkú prestávku uskutoční stretnutie všetkých prihlásených účastníkov exkurzie Paríž - Londýn - Windsor - Disneyland 2020 v učebni MULTI, č. 40, kde žiaci dostanú záväznú prihlášku a dozvedia sa ďalšie informácie k poznávaciemu zájazdu (termín, výška 1. zálohy a ostatné potrebné informácie). (Hč)

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy
  2. 9. 2019

  Oznamujeme študentom, ktorí majú zvolenú náboženskú výchovu - evanjelickú, že výučba začne 17.9.2019 a bude prebiehať pre žiakov tried Pri, Sek, Ter, Kva každý utorok, 0. hod (od 7:00 h) v uč. č. 42 (Sek) a pre žiakov tried I.A, I.B, Kvi, II.A, II.B, Sex každú stredu, 0. hod (od 7:00 h) v uč.č. 4 (I.A). (Mk)

 • Zastupovacie tlačivo na stránke
  2. 9. 2019

  V sekcii "Suplovanie" sa od 2. 9. nachádza aktuálne zastupovacie tlačivo na nasledujúci deň. (Mk)

 • Začiatok školského roka
  28. 8. 2019

  Riaditeľstvo Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 2.9.2019 o 9:00 na parkovisku pred budovou školy. Žiaci sa stretnú vo svojich kmeňových učebniach s triednymi učiteľmi o 8:30. 

  Po slávnostnom otvorení si žiaci 1. ročníka a prímy prevezmú učebnice. Prosíme, aby si so sebou priniesli batoh, tašku. Od 9:30 v uvedený deň bude záujemcom o stravovanie v súkromnej školskej jedálni k dispozícii zamestnanec tejto jedálne, aby vybavil potrebné náležitosti pre nových stravníkov. Kto bude mať záujem o stravovanie už od 3.9.2019, môže uhradiť stravné aj v hotovosti priamo pri prihlásení. Obedy sa pre už prihlásených stravníkov vydávajú v pondelok 2.9.2019 v čase 10:00 - 11:00; v ďalších dňoch v štandardnom čase.

  Dňa 3.9.2019 budú mať všetci žiaci počas 1. a 2. vyučovacej hodiny triednickú hodinu. Vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín sa začne v uvedený deň 3. vyučovacou hodinou.

 • Rozvrh hodín na stránke
  27. 8. 2019

  Na stránke školy v sekcii "Rozvrh" sa nachádza oficiálny rozvrh hodín na šk. rok 2019/2020. (Mk)

 • Rozmiestnenie žiakov v triedach
  27. 8. 2019

  V sekcii "Žiaci" a "Triedy" sa nachádza zoznam žiakov jednotlivých tried. V sekcii "O škole" sa nachádza plán hlavnej budovy s rozmiestnením tried v učebniach v šk. roku 2019/2020. (Mk)

 • Úradné hodiny v čase letných prázdnin!!!

  Riaditeľstvo školy oznamuje verejnosti, že v čase letných prázdnin 2018/2019 bude prevádzka školy z dôvodu čerpania dovoleniek upravená nasledovne:

  v termíne 19.7.-4.8.2019 bude škola pre verejnosť úplne zatvorená (vo veľmi súrnych prípadoch kontaktujte tel čísla 0901 918463, 0901 918 464; potvrdenia o návšteve školy pre rodičov do zamestnania, pre študentov na brigády či na preukazy dopravcov sa nebudú vydávať v žiadnom prípade!!!)

  v termíne 5.8.-18.8.2019 budú úradné hodiny obmedzené od 9:00 do 12:00 (v prípade potreby odporúčame najprv telefonicky kontaktovať sekretariát na číslach 038/760 28 52 alebo 0901 918 464)

  v termíne 19.8.-30.8.2019 budú úradné hodiny pre verejnosť v čase 8:30 - 14:30.

   

  Za pochopenie ďakujeme a prajeme príjemné leto.

 • Športový deň 2019

  Na záver školského roka, vo štvrtok 27.6.2019, sa už po ôsmykrát konal športový deň. Žiaci 4-ročného gymnázia a kvinty, sexty a septimy súťažili vo volejbale (dievčatá) v telocvični na Sokolovni a v malom futbale (chlapci) v športovom areáli SHOK na sídlisku Dubnička. Žiakom, ktorí sa do športovania zapojili, patrí veľká pochvala, pretože aj napriek horúčave podali veľmi kvalitné výkony. Ich snaha bude ocenená počas odovzdávania vysvedčení nielen diplomami a pochvalou, ale aj sladkosťami.

  Umiestnenie: volejbal – III.B + I.B (1.m.), sexta (2.m.), II.B (3.m.); malý futbal – III.A (1.m.), III.B (2.m.), septima (3.m.).

  Víťazom gratulujeme a ostatným zúčastneným ďakujeme. (Re)

 • Talent mesta Bánovce nad Bebravou
  28. 6. 2019

  Do galérie Talent mesta Bánovce nad Bebravou boli pridané fotografie. V sekcii "Akcie školy 2018/2019" pribudla informácia o tejto akcii. (Mk)

 • MAKS 2019
  26. 6. 2019

      Počas celého školského roku 2018/2019 osem študentov prímy a 2 študentky sekundy osemročného gymnázia počas ôsmich kôl matematickej súťaže Maks riešilo zaujímavé a náročné úlohy z matematiky. Všetkým srdečne blahoželáme. Do galérie MAKS 2019 boli pridané fotografie. (Mr)

 • MATEMATICKÝ KLOKAN 2019

  Dňa 21.marca 2019 sa "klokanilo" na 4 kontinentoch našej planéty. Už siedmykrát na tejto matematickej súťaži nechýbalo ani naše gymnázium. Tohtoročné úlohy riešili študenti v čase 60 minút  okrem našej aj na takmer 1500 školách Slovenska. Naše gymnázium svojimi vedomosťami reprezentovalo 24 študentov v rôznych vekových kategóriách. Najúspešnejším študentom i absolútnym víťazom súťaže sa stal Matej Baško z tercie, ktorý obsadil 1. miesto so svojimi 100% vyriešenými úlohami. Jakub Mazák zo sexty získal tiež krásnych 95% v tejto súťaži. Všetkým srdečne blahoželáme. Do galérie Matematický KLOKAN boli pridané fotografie. (Mr)

 • Oznam pre stravníkov v školskej jedálni
  25. 6. 2019

  Poskytovanie stravy pre žiakov a zamestnancov Gymnázia Bánovce n.B. školskou jedálňou SOŠ strojníckej končí 28.6.2019. Čipy môžete odovzdať triednym učiteľom najneskôr 2.7.2019 (resp. podľa pokynov triednych učiteľov) alebo ich môžete odovzdať osobne na ekonomickom oddelení SOŠ strojnícka na Partizánskej ceste v priebehu prázdnin.  ZRUŠTE SI TRVALÉ PRÍKAZY – platbu za stravu.

  Čipy nového poskytovateľa stravy si môžete zakúpiť priebežne v kancelárii na Farskej ulici.

 • Preukazy ISIC - aktualizácia

  Záujemcovia o preukaz ISIC pre nasledujúci školský rok, predlžujeme možnosť objednania preukazov až do konca školského roka, do 28.6.2019. V tomto termíne je potrebné na sekretariát školy priniesť vyplnenú prihlášku a zároveň zaplatiť poplatok za vydanie preukazu. V linku Informačný list nájdete podrobné informácie k platbe. Všetky ostatné potrebné informácie a presný postup žiadosti o vydanie sú zverejnené na internetovej stránke školy, kde v hornom menu nájdete záložku "ISIC". Zároveň upozorňujeme, že spoločnosť vydávajúca preukazy, nás informovala, že v septembri budeme môcť vydávať už iba preukazy pre nových študentov prvého ročníka a prímy. Ďakujeme za pochopenie.

 • Prijímacie konanie 2019/20
  18. 6. 2019

  Aktualizovali sme modul Prijímacie konanie 2019/20, kde pribudli výsledkové listiny PS po 2. kole. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční do 26.6.2019 v kancelárii školy. K zápisu je nutné priniesť zápisný lístok, ktorý vydá základná škola. (Mk)

 • Pochvalné slová pre "dofákov"

  V nedeľu nám na facebookovú stránku školy došla správa, ktorá nás potešila. Žiaci, zúčastňujúci sa expedície v rámci programu DofE, sa stretli so skupinou cyklistov, ktorí v rovnakej lokalite trávili svoj voľný čas. O tom, aký dojem v cyklistoch (podľa komunikácie ide o  vojakov - profesionálov), "dofáci" zanechali, svedčia nasledovné slová (správu uvádzame v pôvodnom znení bez úprav):

  "Dobrý deň, včera sme na Bezovci stretli partiu z Vašej školy (1chalan Kubo a tuším 6 báb - prváci). Plnili "úlohu prežitie" na Tematine. Aj keď sme im vyjadrili poďakovanie za to ze sme mohli stretnúť takýchto mladých ľudí v prírode s veselou mysľou, príjemným, veselým správanim, dodržiavajúc pokyny (nesmeli si nič kúpiť napríklad).... Dovoľte aby som aj touto cestou vyjadril poďakovanie im ale aj Vám(škole, či profesorovi bývalému vojakovi, čo sme hneď zistili ze v tom musí mať prsty nejaký vojak) za prácu so študentami, motiváciou a učeniu sa správania v prírode, príprave na plnenie úlohy, pomocí jeden druhému (kto co odnesie, myslieť na vodu...atd). Ako rodič viem a môžem porovnávať a tejto Vašej skupine ďakujeme za spríjemnenie oddychu a za nádej že nie všetci "pubertaci" sedia iba doma a vonku by sa stratili.... Všetci 3ja bikeri sme sa zhodli, ze to bol milý zážitok a vďaka aj Vám za prácu s mládežou . Táto skupina urobila Vašej škole veľmi dobré meno!!! Aj sami sebe samozrejme možno sa tento odkaz dostane až k nim a pochopia (neskôr) ako svojim správaním môžu ovplyvniť náhodných turistov, možno len dobrou náladou, prístupom... S pozdravom bikeri z TN"

  Správu nám poslal pán Juraj Masar a my ďakujeme za slová uznania i za to, že sa nájdu pozitívni ľudia, ktorí vedia oceniť slušné správanie mladej generácia a svoj názor aj vyjadria. Sme radi, že sa za našich študentov nemusíme hanbiť a že robia našej škole a predovšetkým sami sebe dobré meno. A takisto patrí poďakovanie našim učiteľkám, ktoré žiakov v programe DofE vedú a inšpirujú. Ďakujeme!!!

 • Talent Trenčianskeho kraja Dominik Plaskonis!
  14. 6. 2019

  Do galérie Talent Trenčianskeho kraja Dominik Plaskonis! boli pridané fotografie. Aktualizovali sme modul Akcie školy 2018/2019, kde pribudla informácia o tejto akcii. (Mk)

 • Absolventi
  13. 6. 2019

  Aktualizovali sme modul Absolventi

 • Taliansko 2019
  3. 6. 2019

  V dňoch 13. – 18. 5. 2019 sa 54 študentov Gymnázia Janka Jesenského zúčastnilo zahraničnej exkurzie do Ríma, Florencie a Benátok. Študenti mali možnosť uvidieť množstvo historických pamiatok z čias antiky či renesancie, o ktorých počúvajú na vyučovacích hodinách. Veď nie nadarmo sa hovorí, že raz vidieť ja viac ako stokrát počuť. Do galérie Taliansko 2019 boli pridané fotografie.

 • Otvorenie nových tried v šk. roku 2019/2020
  31. 5. 2019

  Riaditeľka školy oznamuje, že po zápise prijatých uchádzačov o štúdium na tunajšej škole otvárame v šk. rok 2019/2020 2 triedy štvorročného štúdia a 1 triedu osemročného štúdia. (Mk)

strana: