Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC
 • Aktuálne informácie

  S blížiacim sa koncom prázdnin Vám oznamujeme, že prevádzka školy je po skončení dovoleniek zamestnancov obnovená dňom 16.08.2021, t.j. dnes. Všetci záujemcovia o potvrdenie o návšteve školy pre účely dopravných zliav si môžu prísť vybaviť svoje potvrdenie v pracovných dňoch v čase 8:00 - 14:30 na sekretariáte.

  Potvrdenia rodičom pre zamestnávateľa na daňový bonus dostanú všetci žiaci hromadne na začiatku školského roku, potvrdenie na účely prídavkov na deti sa nevydávajú, UPSVaR má databázu automaticky prepojenú s ostatnými štátnymi inštitúciami a spracuje si údaje automaticky.

 • Prevádzka školy v čase letných prázdnin

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že v čase letných prázdnin 2020/2021 bude prevádzka školy z dôvodu čerpania dovoleniek upravená nasledovne:

  1. v termíne do 09.07.2021 budú úradné hodiny v čase 8:00 - 14:00
  2. v termíne 12.07. – 30.07.2021 bude škola pre verejnosť zatvorená; v súrnych prípadoch a mimoriadnych životných situáciách nás kontaktujte na tel. číslach 0904 594 237 – PaedDr. Zajac, 0901 918 462 – Ing. Marko, 0901 918 464 – Bc. Škultétyová, 0901 918 461 – RNDr. Kacvinská. Potvrdenia o návšteve školy pre rodičov do zamestnania, pre študentov na brigády či na preukazy dopravcov sa v uvedených dňoch nebudú vydávať v žiadnom prípade!!!
  3. v termíne 02.08. – 06.08.2021 budú úradné hodiny v čase 8:00 - 13:30 (v prípade potreby odporúčame najprv telefonicky kontaktovať sekretariát na číslach 038/760 28 52 alebo 0901 918 464, 0901 918 465)
  4. v termíne 09.08. – 20.08.2021 bude škola pre verejnosť zatvorená (v prípade potreby postupujte podľa usmernení v bode 2)
  5. v termíne od 23.08. 2021 budú úradné hodiny v čase 8:00 - 14:30.

  Počas celých prázdnin sme k dispozícii elektronicky cez Edupage alebo prostredníctvom e-mailových adries zverejnených na internetovej stránke školy.

   

  Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám príjemné leto.

   

 • Ďakovný list primátorky mesta
  8. 7. 2021
 • ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA
  2. 7. 2021

  Tento rok sme opäť pripravili športovú olympiádu pre nižšie triedy osemročného gymnázia (príma – kvarta). Spoločne sme si užili slnečný deň a pohybom sme ukončili ďalší školský rok. Všetky tímy sa snažili podať čo najlepší výkon. Víťazom blahoželáme a dúfame, že sa pri tejto akcii stretneme aj o rok.

  Žiacka školská rada 

  Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA.

 • O škole
  2. 7. 2021

  Aktualizovali sme modul O škole, kde sme pridali fotky učiteľského zboru.

 • Pár slov na záver školského roka

  Vážení pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy, vážení rodičia, milí žiaci!

  Opäť je tu deň záverečného zvonenia v školskom roku, deň preberania hodnotení práce v podobe vysvedčení. V kolobehu školského života každoročná udalosť, tentokrát ale veľmi silno poznačená koronakrízou. V júni 2020 sme dúfali, že od septembra budú školy fungovať v normálnom režime a že sa nám spoločnými silami bez problémov podarí zvládnuť všetky pred nami stojace úlohy. 

  V októbri 2020 sa stalo to, čo si nikto neprial – prezenčné vyučovanie bolo prerušené a na dlhých 6 mesiacov sme sa ocitli v online svete. Snažili sme sa všetci zvládnuť dištančné vzdelávania najlepšie, ako sa dalo.  Spojili sme kreativitu pedagógov, zodpovednosť žiakov a  trpezlivosť rodičov k tomu, aby sme dnes mohli povedať, že sme zvládli nemožné.  Aj keď každému je jasné, že  osobný kontakt v škole nie je možné plnohodnotne nahradiť online vyučovaním.

  Ďakujem všetkým aktérom za spoločné zvládnutie uplynulého školského roka. A opäť raz vyslovujem želanie, aby sa obdobie dlhodobého dištančného vzdelávania a nemožnosti sociálnych kontaktov už nikdy nezopakovalo. Prosím Vás, prispejme k splneniu želania  každý svojou vlastnou zodpovednosťou.

  S koncoročným hodnotením sú spojené  aj pochvaly riaditeľkou školy žiakom. Za mimoriadny prejav aktivity, za reprezentáciu školy v olympiádach a v súťažiach, a za iné aktivity bola udelená pochvala riaditeľkou školy žiakom:

  Roman Ševčík, sekunda

  Matej Baško, kvinta

  Samuel Košík, kvinta

  Adam Strapek, 2.A

  Monika Kováčiková, septima

  Jakub Filo, septima

  Adam Briešťanský, 3.B

   

  Blahoželáme a ďakujeme!

  Prajem všetkým veľa zdravia a pokojné prázdniny, plné krásnych zážitkov. Dovidenia 2. septembra 2021!

  Elena Kacvinská, riaditeľka Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou

   

 • Letné prázdniny 2021

  S posledným zvonením v školskom roku 2020/2021 prajeme všetkým žiakom, zákonným zástupcom, zamestnancom škôl a školských zariadení i našim partnerom pohodové strávenie letných prázdnin 2021, predovšetkým veľa oddychu, pokojných dní, zábavy. Tešíme sa, že sa opäť stretneme po lete plní síl, energie a hladní po nových vedomostiach.

  Dovidenia v septembri v školskom roku 2021/2022.

  Kolektív Gymnázia Janka Jesenského

 • Tohtoročné vysvedčenie

  Pohľad pre rodičov, žiakov a študentov aj učiteľov ...

   

  Milí učitelia. Každoročne sa v spoločnosti 30. júna rieši otázka s ne/akceptáciou známok na vysvedčeniach rodičmi. Niektorým žiakom a študentom naháňa moment ukázania vysvedčenia rodičovi hrôzu. Kvôli jeho reakcii. Kvôli tomu, aký sa uvidí v jeho očiach ... Bude pochválený? Zahanbený? Pokarhaný? Povie rodič aj niekoľko slov, alebo bude stačiť čítať z tváre a giest? Bez ohľadu na to, ako veľmi dokážu deti v istom veku odporovať, rodičia, ste ich svedomím. Čeliť mu je náročné. Ako to, že tento súd príde až s vysvedčením? Zaujímali sa rodičia o dieťa aj predtým? Skrývalo dieťa svoj prospech doteraz? Ak áno, prečo tak robilo?

  Milí žiaci a študenti. Vysvedčenia berú rodičia aj tak trochu osobne. Ako hodnotenie svojej starostlivosti, dohľadu nad vami, vaším štúdiom aj výchovou. A nie každý rodič je schopný akceptovať, že niekde niečo „nezvládol“ na lepšiu známku. Jedným z najtvrdších orieškov je výzva zvládnuť priemerné alebo podpriemerné vysvedčenie toho z vás, o ktorom rodič vie, že „hlavu na to má“.

  Milí rodičia. Iste ste si vedomí predností a schopností svojich detí. O to viac vás vie nahnevať, že svoje talenty necibria. Že váš potomok nebol dostatočne zodpovedný, svedomitý, že je lajdák, že uprednostňuje iné aktivity, že sa mu do učenia nechce, napriek tomu, že ako malý podával dobré až vynikajúce výsledky, že ho bavilo čítať, objavovať, zisťovať a teraz... Teraz sa fláka, je ľahostajný ...

  Milí žiaci a študenti. V predchádzajúcich slovách je skrytá rodičovská obava o vašu budúcnosť – či sa dostanete na dobrú školu, či vám vôbec záleží na vzdelaní a ak aj nie na vzdelaní, či neskôr dokážete pristupovať dostatočne zodpovedne k svojej práci, aby ste sa dokázali v práci uplatniť, dobre ňou uživiť. Voči tejto obave niet námietky. Avšak ...

  Milí rodičia, vaše deti potrebujú rodičovskú dôveru. Výrazným spôsobom im pomáha zvládať najrôznejšie životné nástrahy. To, že pôvodne šikovný žiak a študent prechádza štúdiom v istom období so zhoršeným prospechom, nám má dať znamenie o tom, že sa v jeho živote dejú veci. Niekedy príjemné (prvé lásky, nové záujmy a vášne), inokedy nepríjemné (prvé rozchody, ale aj problémy medzi rodičmi, rozvod rodičov, strata kamarátstiev, zmena výzoru ...). Toto všetko dokáže úžasným spôsobom rozvíriť dovtedy možno pokojnú hladinu ich životov tak, že je ťažké ukormidlovať ju v dobrom zdare.

  Milí žiaci – prímania a študenti prvých ročníkov. Učitelia sa vo svojom vnímaní zhodujú, že vstup na strednú školu je obrovskou zmenou. Z prostredia, v ktorom ste vynikali, ste prišli do prostredia, v ktorom sú vynikajúci všetci. Nájsť si svoje miesto v novom kolektíve, overiť si svoje študijné schopnosti a limity stojí človeka veľa síl a častokrát to vôbec nie je jednoduché.

  Milí rodičia, myslite na nich v tomto ohľade a majte porozumenie. Dodajte im posilnenie, že nasledovný ročník už bude o niečo jednoduchší a tiež, že na gymnáziu je dôležitejšie nájsť si obľúbené témy, ktorým sa treba venovať viac, než plošne výborné známky zo všetkých predmetov rovnocenne.

  Vieme, že tento školský rok bol veľmi neštandardný. Želáme si, aby sa už neopakoval, a verím, že ako spoločnosť pre to urobíme maximum. Musíme zostať poučení a pripravení. Ohliadnuc sa späť, vieme, že podmienky na vzdelávanie boli výrazne obmedzené. Žiaci a študenti, ktorí stratili motiváciu k učeniu, ju len s ťažkosťami nachádzali po nástupe na prezenčné vzdelávanie. Zostávame pripravení im s tým pomôcť aj po nástupe do školy v septembri. Dovtedy si všetci, tak žiaci a študenti, ako aj rodičia a učitelia zaslúžime odpočinok od školských povinností a reset. Cesta k plnohodnotnému oddychu vedie aj cez porozumenie pri čítaní známok z vysvedčenia. Či sú milé, alebo nemilé.

  Hurá na prázdniny!

  Lucia Rošteková, školská psychologička

 • Zvíťazili sme ...
  29. 6. 2021

  Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou sa každoročné zúčastňuje prestížnej medzinárodnej súťaže Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR, ktorú organizuje Nadačný fond Gaudeamus pri Gymnáziu Cheb. Je to súťaž s dlhoročnou tradíciou, ktorú podporujú významné české a slovenské osobnosti. V tomto školskom roku sa konal už jej XXIX. ročník. Do súťaže sa zapojilo viac ako 200 gymnázií z oboch krajín. Krajské kolo sa uskutočnilo online formou 17. júna 2021 v 14 krajoch ČR a v 8 krajoch SR. Témou ročníka bola Európa v krásnych časoch, v búrke a za súmraku. Súťažné otázky zahŕňali obdobie rokov 1900 - 1939, zameriavali sa na európske dejiny.

  So ziskom 127 bodov sa súťažnému družstvu našej školy v zložení Veronika Habalová, Adam Strapek a Samuel Košík podarilo v krajskom kole suverénnym spôsobom zvíťaziť. Ešte viac potešil pohľad na sumárny rebríček najlepších škôl v krajských kolách v celej Českej a Slovenskej republike. Spomínaných 127 bodov nás zaradilo na 7. miesto spomedzi všetkých zúčastnených škôl. Tento krásny úspech dosiahli žiaci pod odborným vedením pani učiteľky PaedDr. Eleny Košíkovej.

  Trojici úspešných študentov a ich lektorke ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy a želáme im veľa šťastia v medzinárodnom finále v Chebe 25. novembra 2021.

 • ESCAPE ROOM 2021

  V minulom týždni sa nám konečne podarilo zrealizovať dlho očakávanú akciu Escape room. Nebudeme Vám klamať, príprava bola časovo i organizačne naozaj náročná a o to viac nás teší Vaša snaha, ktorú ste do hry vložili.

  Nebolo to jednoduché, ale všetky tímy boli úspešné. Gratulujeme! Tri najlepšie tímy budú odmenené pri odovzdávaní vysvedčenia.

  Escape room môžeme jednoznačne zhodnotiť ako úspešnú akciu. Cieľ zabaviť sa, utužiť kolektív a zlepšiť tímovú prácu bol jednoznačne naplnený. My sme si prípravu i samotný priebeh veľmi užili, tak azda i Vy. 
  Uvidíme, možno sa niečo podobné podarí aj o rok. 
  Ďakujeme všetkým súťažiacim i organizátorom. 

  Tím žiackej školskej rady

   

  Výsledky: 

  3. miesto - KVINTA: Viktória Roderika Mikušová, Ema Šiková, Alexander Kramár, Maroš Lenhardt, Samuel Košík, Noel Vimpeľ, Matúš Filo (7)

  2. miesto - SEXTA: Emma Filová, Tomáš Mazák, Filip Milata, Lujza Aschengeschvandtnerová, Karin Holendová (5)

  1. miesto - 2. A: Tomáš Bystrianský, Oliver Drozdík, Dávid Fišer, Miroslav Majerhofer, Adam Strapek, Karolína Sobotovičová, Klaudia Scarlett McKenzie (7)

 • MATEMATICKÝ KLOKAN 2021
  25. 6. 2021

  V apríli tohto roku sa už po 9-ty raz organizovala aj na našej škole medzinárodná matematická súťaž KLOKAN 2021. Keďže prebiehalo dištančné vzdelávanie, naši študenti sa do súťaže zapojili online. Tohtoročné úlohy riešili v čase 60 minút tisíce súťažiacich na svojich počítačoch doma nielen u nás na Slovensku, ale v ďalších 64 krajinách z celého sveta. Naše gymnázium svojimi vedomosťami reprezentovalo 15 študentov hneď v šiestich vekových kategóriách. Medzi najúspešnejších riešiteľov sa zaradilo až 5 našich študentov: Matej LukášAdela Lukášová z prímy, Roman Ševčík zo sekundy, Lucia KajanováJakub Mazák z oktávy, ktorí už po niekoľkýkrát obhájili vynikajúce vedomosti z matematiky a logiky. Obaja sa chystajú venovať matematike aj na vysokej škole. Všetkým srdečne blahoželáme.                                    (Mr)

 • Objednávanie preukazov ISIC

  Spoločnosť zabezpečujúca preukazy ISIC pre žiakov  nás informovala, že do 30.6.2021 vedia doručiť len preukazy objednané do piatku 25.6.2021. Objednávku zasiela škola až po informácii, že preukaz/známka bola zaplatená cez platobnú bránu. (Informáciu o zaplatení dostávame vždy v stredu za celý predchádzajúci týždeň.)

  Vzhľadom na uvedené informácie prosíme žiakov, ktorí si za preukaz zaplatili v termíne 22.-25.6.2021, aby osobne informovali PaedDr. Zajaca a priniesli k nahliadnutiu potvrdenie o zaplatení poplatku (výpis z bankového účtu, potvrdenie o platbe - stačí elektronicky, nemusí byť vytlačené). 

  Doručenie preukazov zaplatených dnes a neskôr nedokážeme ovplyvniť, budeme sa snažiť o bezproblémové vybavenie a odovzdanie žiakom.

  Za pochopenie ďakujeme. 

   

 • Prijímacie konanie 2021/2022
  22. 6. 2021

  Aktualizovali sme modul Prijímacie konanie 2021/2022, kde pribudla výsledková listina PS - 2. kolo.

 • Poďakovanie pani Dolanovej

  Ďalší dôkaz o tom, že naše gymnázium a jeho žiaci sú pravidelnými účastníkmi (a častokrát nielen účastníkmi, ale aj víťazmi či úspešnými riešiteľmi) najrôznejších vedomostných i umeleckých súťaží a olympiád prišiel vo forme ďakovného listu RNDr. Terézii Dolanovej od organizátorov matematickej olympiády.

  Z listu Stanislava Krajčiho, predsedu slovenskej komisie MO vyberáme:

  „Milá pani učiteľka Dolanová. Matematická olympiáda tohto roku oslavuje sedemdesiatku. Pôvodne sme chceli pri príležitosti tohto krásneho jubilea zorganizovať stretnutie, kde by ste si so svojimi rovnako „MO-pozitívnymi“ starými známymi určite mali čo povedať, žiaľ, pandemická situácia to neumožnila. Dovoľte nám preto, aby sme Vám aspoň takouto formou poďakovali za Vašu obetavú prácu pre našu súťaž a hlavne pre jej riešiteľov. Prijmite, prosíme, malý symbolický darček a doprajte si knihu, ktorá Vám bude našu úctu a vďaku stále pripomínať.“

  Pani Dolanovej ďakujeme aj my za energiu a čas venovaný nielen matematickej olympiáde, a prajeme aj do ďalších rokov šikovných a talentovaných študentov so záujmom o matematiku.

 • Školský psychológ
  21. 6. 2021

  Aktualizovali sme modul Školský psychológ

 • Fenomenálny úspech Adama Briešťanského

  Olympiáda ľudských práv je prestížna celoštátna súťaž študentov stredných škôl v Slovenskej republike v oblasti presadzovania a ochrany ľudských práv a demokracie. Podujatie je jedinečné nielen v Európe, ale aj na celom svete. Obsah a formy realizácie súťaže sú zamerané na vedomosti, zručnosti a postoje študentov v oblasti ľudských práv, zásad demokracie a znalosti zákonov.

  Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv sa v tomto školskom roku konalo 10. a 11. júna 2021, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu prebiehalo dištančnou formou. Sťažené podmienky súťaže nezabránili nášmu reprezentantovi Adamovi Briešťanskému3.B bojovať o najvyššie priečky a napokon dosiahnuť neuveriteľný úspech.

  Celoštátna súťaž pozostávala z dvoch častí. V prvom kole bolo 64 súťažiacich z celého Slovenska postavených pred modelové prípady z oblasti porušovania ľudských práv počas pandémie COVID-19. Adamov výkon v prvom kole súťaže bol natoľko výborný, že vďaka nemu postúpil do veľkého finále olympiády. Vo finále proti sebe stálo dvanásť študentov, ktorých postupové poroty vybrali ako najlepších z najlepších. Finálovej porote predsedala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

  Napriek silnej konkurencii a náročnosti finálového zadania si Adam vo finále počínal vynikajúco a podarilo sa mu vybojovať v celoštátnom kole prvé miesto. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 28.6.2021 v Bratislave.

  Adamovi k jeho prekrásnemu úspechu srdečne gratulujeme a veľmi sa z neho tešíme. Ďakujeme mu za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy, Bánoviec nad Bebravou ako aj celého Trenčianskeho kraja. Držíme mu palce i v nasledujúcom ročníku súťaže a prajeme čo najviac ďalších, rovnako úspešných výsledkov.

  PaedDr. Magdaléna Dobiašová

   

   

  Ku gratulácii sa pripája i vedenie školy a celý pedagogický zbor. Víťazstvo je výsledkom dlhodobej prípravy a veľkej angažovanosti súťažiaceho, ale i jeho lektorky, našej kolegyne Magdalény Dobiašovej. Za úspechom stojí množstvo hodín spoločných diskusií, usmernení, štúdia materiálov. Zanietenosť pedagogičky i jej študenta si nesmierne ceníme a tešíme sa z obrovského úspechu.

  Blahoželáme  a prajeme všetko najlepšie!

  RNDr. Elena Kacvinská, riaditeľka školy

   

   

  Osobné blahoželanie predsedníčky celoštátnej komisie pani Dagmar Hornej Adamovi:

  Milý Adam. V prvom rade Vám (Vašej škole, rodičom) blahoželám k víťazstvu v 23. ročníku OĽP a 3. ročníku Ceny prof. Miroslava Kusého. Ste okrem iného trojnásobný absolvent OĽP, čo je cenné a vítam Vás opakovane v Sieti Alumni OĽP. Vaše gymnázium je totiž v OĽP (aj inak) pojem :-).  Z odpovede Adama pani Hornej vyberáme:

  Dobrý deň, vážená pani doktorka Horná, veľmi pekne Vám ďakujem za blahoželanie k víťazstvu. Veľmi si to od Vás ako od celoštátnej predsedníčky CK OĽP vážim. Na Olympiádu ľudských práv ma už tri roky pripravuje PaedDr. Magdaléna Dobiašová. Môžem prehlásiť, že ak by som nemal ju, tak by som stopercentne nikdy nedosiahol na CK OĽP taký výsledok, aký som minulý týždeň dosiahol. Pani Dobiašovej však za úspechy v rámci OĽP nie som vďačný iba ja, ale v podstate všetci študenti Gymnázia Janka Jesenského, ktorí sa kedy OĽP zúčastnili. Je totiž jednou z mála pedagogičiek, ktoré na OĽP študentov pripravujú už od nultého ročníka súťaže. U nás na Gymnáziu Janka Jesenského vyučuje občiansku náuku už takmer 30 rokov jedine pani Dobiašová, a práve ona stojí za všetkými úspechmi, ktoré naše gymnázium v rámci OĽP dosiahlo – vrátane môjho úspechu z minulého týždňa. Tento rok odchádza do zaslúženého dôchodku a ako mi sama povedala, môj úspech je pre ňu do dôchodku najkrajším darčekom.


   

   

 • MAKSáči

  Naši primáni nezaháľali ani počas dištančného štúdia. Každý mesiac desať z nich počas ôsmich kôl matematickej súťaže MAKS riešilo zaujímavé a náročné úlohy z matematiky.

  Súťaže sa tento rok zúčastnilo až 6325 študentov základných škôl a osemročných gymnázií. Z našich sa najviac darilo Adelke a Matejovi Lukášovým. Im aj všetkým súťažiacim samozrejme srdečne blahoželáme.                                     

  (Mr)

 • Online stretnutia k preukazom ISIC

  Vážení rodičia, milí gymnazisti!

  Spoločnosť zabezpečujúca vydávanie preukazov ISIC pripravila možnosť online stretnutí k predlžovaniu a objednávaniu preukazov, na ktorých Vás radi privítajú.

  Dozviete sa prečo a ako je potrebné predlžiť platnosť ISIC preukazu. Zodpovedia Vaše otázky k využitiu preukazov.

  Termíny a linky stretnutí nájdete tu: https://isic.sk/onlinestretnutia/ 

  Vyberte si svoj čas a môžete vyhrať peknú cenu! 

  Tím ISIC

 • Ocenenie "Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja" pre PaedDr. Magdalénu Dobiašovú

  Na pôde úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa dňa 31. 5. 2021 symbolicky ďakovalo zamestnancom škôl za vzornú reprezentáciu školy a kraja, za dlhoročnú prácu, ale aj za dobrovoľníctvo či pomoc pri návrate žiakov do škôl. Poďakovania sa dostalo desiatke pedagogických zamestnancov župných stredných škôl.  

  Z rúk trenčianskeho župana Jaroslava Bašku si prevzala ocenenie „Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2020“ aj naša učiteľka PaedDr. Magdaléna Dobiašová.

  Pani Dobiašová pracuje na Gymnáziu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou ako učiteľka občianskej náuky, etickej výchovy a ruského jazyka 28 rokov. 15 rokov pôsobila vo funkcii výchovnej poradkyne. Zároveň bola 10 rokov vedúcou predmetovej komisie. V školskom roku 2018/2019 sa stala aj školskou koordinátorkou dotačnej schémy na zavádzanie participatívnych rozpočtov na stredných školách TSK.

  Ako výchovná poradkyňa zabezpečovala kariérne poradenstvo pre študentov školy,   organizovala procesy súvisiace s výchovou a vzdelávaním integrovaných žiakov. Spolupráca našej školy so základnými školami, spoluorganizovanie Dní otvorených dverí, sprevádzanie žiakov školy od ich prijatia na gymnázium až po odchod na vysoké školy – to všetko bola „parketa“ pani Dobiašovej. Neoceniteľná je jej zanietenosť pre podporu záujmu zo strany žiakov základných škôl o štúdium v našej škole a prezentácia školy na verejnosti.

  Každoročne organizuje exkurzie pre žiakov, besedy s osobnosťami – predstaviteľmi štátu, s úspešnými ľuďmi z praxe, zabezpečuje návštevu súdnych pojednávaní. Podieľala sa na zabezpečení návštev našich žiakov v Europarlamente. Aj týmito aktivitami približuje študentom reálny život – jej cieľom je vychovávať osobnosti pripravené uplatniť sa v zjednotenej Európe.

  Počas svojho pôsobenia na Gymnáziu Janka Jesenského sa pani Dobiašová venovala a stále venuje práci s talentovanými žiakmi. Dosiahla s nimi viaceré úspechy v Olympiáde ľudských práv, na ktorú veľmi zodpovedne pripravuje žiakov od prvého ročníka tejto súťaže. Jej žiaci Dominik Baco, Monika Šagátová, Dominika Fodorová, Maroš Ondrejka, Erika Hanková, Diana Jakubíková, Peter Mikuš, Karin Mikušová, Adam Briešťanský sú víťazmi tejto súťaže na krajskej úrovni, zároveň aj úspešní účastníci jej celoštátnych kôl.

  Za svoju tvorivú prácu bola viackrát ocenená. V roku  2017 primátorom mesta Bánovce nad Bebravou za usporiadanie početných podujatí v rámci projektu "Poznaním k hodnotnému životu." Projekt podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality, Gymnázium Janka Jesenského v ňom obsadilo 1. miesto a stalo sa  „Najbezpečnejšou školou v Bánovciach nad Bebravou“. V roku 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo pri príležitosti 20. ročníka Olympiády ľudských práv ďakovné listy trom najaktívnejším učiteľom v oblasti výchovy a výučby ľudských práv v Slovenskej republike. Jednou z trojice ocenených bola aj pani Dobiašová. Vďaka takýmto učiteľkám sa posúvajú hranice v oblasti výchovy a výučby ľudských práv v školách. V roku 2019 jej bol pri príležitosti Dňa učiteľov udelený ďakovný list primátorky za celoživotný prínos v oblasti školstva v školách a školských zariadeniach mesta Bánovce nad Bebravou .

  Pani Dobiašová  patrí k mimoriadne obľúbeným pedagógom. Napriek obrovskému množstvu pracovných povinností zvláda ich plnenie na výbornú, jej prácu si vážia  žiaci i zamestnanci školy. Udelené ocenenie si za svoju dlhoročnú  pedagogickú činnosť plným právom zaslúži.

  Srdečne jej k nemu blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu pedagogickú prácu.

 • 2. kolo prijímacích skúšok do 8-ročného a 4-ročného gymnázia!
  28. 5. 2021

  Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 22. júna 2021 sa bude konať  2. kolo prijímacích skúšok do 8-ročného a 4-ročného gymnázia (PS sa uskutoční z MAT a SJL). 

  Vyplnené prihlášky treba podať najneskôr 22. júna 2021 do 7:50 hod. na riaditeľstve Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou. V prípade záujmu Vám radi poskytneme bližšie informácie a prihlášku na štúdium. Aktuálne informácie budú priebežne zverejňované na internetovej stránke školy (Kc).

strana: