Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2019/20 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC
 • Dni stromov
  29. 11. 2019

  V piatok 15. novembra sa 21 gymnazistov zúčastnilo 1. etapy dobrovoľníckej brigády sadenia stromov v meste. Spolu s ostatnými brigádnikmi vysadili 15 už odrastených stromov, ktoré našli svoje miesto v Mestskom parku a na Ulici A. Hlinku.  Chlapci sa do práce pustili s veľkým nasadením. A hoci to nebola fyzicky najľahšia práca, robili ju s radosťou a s dobrým pocitom, že mohli pomôcť pri skrášľovaní a ekologizácii mesta. Všetci sa zhodli v názore, že podobných aktivít by privítali viac. Od organizátorov brigády si vyslúžili vďaku a veľkú pochvalu za šikovnosť a pracovitosť.

  Do galérie Dni stromov boli pridané fotografie.

 • Skvelý finiš gymnazistov v  JUNIOR náboji
  29. 11. 2019

  V sekcii Akcie školy 2019/2020 pribudla informácia o tejto akcii. Do galérie Junior Náboj boli pridané fotografie. (Mk)

 • WORKSHOP ,,TAK TOTO NEPREJDE”
  26. 11. 2019

  V sekcii Akcie školy 2019/2020 pribudla informácia o tejto akcii. Do galérie WORKSHOP ,,TAK TOTO NEPREJDE” boli pridané fotografie. (Mk)

 • Vianočné koláčiky
  20. 11. 2019

  Jedáleň NEDAX ponúka žiakom školy účasť na charitatívnej akcii „Vianočné koláčiky“ .

  Od začiatku decembra môžu záujemcovia pod odborným vedením zamestnancov jedálne v priestoroch jedálne piecť rôzne vianočné pečivo.  Časť pečiva si odnesú domov, časť bude poskytnutá na charitatívne účely. Skupiny žiakov môžu piecť svoje koláčiky vo vopred dohodnutých termínoch po vyučovaní. Každý účastník prispeje na suroviny sumou 3.- eurá.

  Ak máte záujem zúčastniť sa akcie, prihláste sa u svojho triedneho učiteľa.

 • SUDOKU už dvanástykrát
  20. 11. 2019

  V sekcii Akcie školy 2019/2020 pribudla informácia o tejto akcii. Do galérie Sudoku 2019 boli pridané fotografie. (Mk)

 • Gymnazisti sa vzdelávali o extrémizme
  19. 11. 2019

  Aktualizovali sme modul Akcie školy 2019/2020, kde pribudla informácia o tejto akcii. (Mk)

 • Ponuka jedálne NEDAX
  15. 11. 2019

  Jedáleň NEDAX bude v prípade záujmu poskytovať stravu aj počas vianočných prázdnin.  Cena jedného obeda pre záujemcov z radov žiakov školy je 2,50€. Cena je vyššia, ako obed počas vyučovacích dní, pretože cez prázdniny nie je strava dotovaná štátom.  Vďaka sponzorovi je ale nižšia, než plná cena za nedotovaný obed.

  Ak máte záujem o stravovanie počas prázdnin, prihláste sa u svojho triedneho učiteľa. Záujemcovia musia objednané obedy vopred uhradiť v jedálni NEDAX. (Kc)

 • AVON proti rakovine
  14. 11. 2019

  Dňa 8. 11. sa študenti 3. a 4. ročníka na základe projektu, ktorý pripravila firma AVON s projektom AVON proti rakovine, v spolupráci s občianskym združením ZDRAVÁ ŽENA zúčastnili besedy o najčastejších onkologických ochoreniach v mladšej vekovej kategórii. Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD. spolu s PhDr. Erikou Zámečníkovou z Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave prednášali našim študentom najmä o prevencii, diagnostike a liečbe onkologických chorôb.
  Cieľom tohto projektu je znížiť pokročilé štádiá rakoviny prsníka a to edukáciou mladých ľudí o dôležitosti samovyšetrení a pravidelných preventívnych prehliadkach.

  Do galérie AVON proti rakovine boli pridané fotografie.

 • Filmový festival Ekotopfilm
  14. 11. 2019

  29.10.2019 sa prváci z nášho gymnázia spoločne so žiakmi z ostatných škôl zúčastnili filmového festivalu Ekotopfilm. Na podujatí sme mali možnosť vidieť viacero krátkych filmov na tému životného prostredia . Obsah filmov veľmi zaujímavým  spôsobom  poukazoval na alarmujúci stav našej planéty. Prostredníctvom týchto filmov  sme mali možnosť vidieť životy ľudí, ktorí sa rozhodli s týmto problémom bojovať. Súčasťou festivalu bola aj prednáška člena organizácie Prales deťom. Vďaka tejto prednáške sme sa dozvedeli, aké je stráviť dlhšiu dobu ako dobrovoľník v indonézskych dažďových pralesoch. Tato organizácia sa venuje ochrane ohrozených živočíchov a prírody a zabraňuje výrubu pralesov v tejto lokalite. Na konci prednášky sme sa dozvedeli, ako môžeme aj my prispieť k ochrane pralesov. Podujatie bolo veľmi zaujímavé a poučné. Tešíme sa na ďalšie podobné akcie.

 • Prezentačné dni SŠ
  14. 11. 2019

  V sekcii Akcie školy 2019/2020 pribudla informácia o tejto akcii. Do galérie Prezentačné dni SŠ boli pridané fotografie. (Mk)

 • Gaudeamus Nitra 2019
  14. 11. 2019

  V sekcii Akcie školy 2019/2020 pribudla informácia o tejto akcii. Do galérie Gaudeamus 2019 boli pridané fotografie. (Mk)

 • Vyhodnotenie úspešného projektu Participatívny rozpočet
  11. 11. 2019

  V sekcii Akcie školy 2019/2020 sa nachádza informácia o tejto akcii. Do galérie Vyhodnotenie úspešného projektu Participatívny rozpočet boli pridané fotografie. (Mk)

 • IT akadémia
  8. 11. 2019

  V sekcii Akcie školy 2019/2020 sa nachádza informácia o tejto akcii. Do galérie IT akadémia boli pridané fotografie. (Mk)

 • Voľné pracovné miesta

  V súvislosti s ponukou voľných pracovných miest upratovačky a všeobecnej účtovníčky si dovolíme záujemcov informovať, že najneskorší možný termín na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania je 18.11.2019 pre obe pracovné pozície. Po tomto dátume budeme kontaktovať vybraných uchádzačov, aby sme s nimi dohodli termín osobného pohovoru. V dňoch 11.-18.11.2019 budeme informácie k výberovému konaniu poskytovať na telefónnom čísle 038/7602852 alebo osobne na sekretariáte školy. Za pochopenie ďakujeme. (Za)

 • Voľné miesto všeobecnej účtovníčky
  28. 10. 2019

  Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce n.B. hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu: všeobecná účtovníčka. Viac informácií v priloženom súbore. Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý treba priložiť k žiadosti sa nachádza tu.(Mk)

 • Voľné miesto upratovačky
  28. 10. 2019

  Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce n.B. hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu: upratovačka. Viac informácií v priloženom súbore. Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý treba priložiť k žiadosti sa nachádza tu. (Mk)

 • Slávnostné vyhodnotenie participatívneho rozpočtu
  22. 10. 2019

  Dňa 11.10.2019 sa v kasárňach Trenčianskeho hradu  uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie pilotného ročníka projektu participatívnych rozpočtov na stredných školách. V mene Gymnázia J. Jesenského sa podujatia zúčastnila koordinátorka projektu PaedDr. Magdaléna Dobiašová spolu s tromi žiačkami - Lynette Adamcovou, Ivanou Pavlisovou a Ninou Pietrikovou. Participatívny rozpočet prebiehal v každej zo šestnástich škôl inak, a preto sa organizátori rozhodli oceniť každú školu za to, v čom pri priebehu participatívneho rozpočtu vynikala najviac. Naša škola získala ocenenie za koofinancovanie projektov, čo znamená, že financie na projekty neboli čerpané len zo samotného participatívneho rozpočtu, ale aj z iných zdrojov.

  V nasledujúcom ročníku sa zvýši  počet škôl, ktoré sa budú môcť zapojiť do projektu, až na 38.  Všetky sa budú môcť uchádzať o sumu 1000 eur, ktorou zveľadia svoju školu.

  Všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto zaujímaveho a pre školy prospešného  rozpočtu, patrí veľká vďaka.

   

                                                                                                                        Gymnázium

  J. Jesenského

 • Multifunkčné ihrisko slávnostne otvorené!

  V pondelok, 14.10.2019, sme  slávnostne otvorili novovybudované multifunkčné ihrisko na Gymnáziu Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou.

  Náš zriaďovateľ, Trenčiansky samosprávny kraj, zafinancoval investičnú akciu vo výslednej hodnote viac ako 154 tisíc eur. Rekonštrukciu ihriska sme pripravovali niekoľko rokov a počas letných prázdnin sa ju podarilo zrealizovať.

  Slávnostného  otvorenia  ihriska sa zúčastnili vzácni hostia: predseda TSK Jaroslav Baška, poslankyňa TSK a primátorka mesta Bánovce nad Bebravou Rudolfa Novotná, poslanec TSK a rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Jozef Habánik, riaditeľ Úradu TSK Marek Briestenský, vedúca odboru školstva a kultúry TSK Daniela Hilčíková, vedúca odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky TSK  Beáta Tichá, zástupca  hlavnej realizačnej firm SportService  Miroslav Kováč a  stavebný dozor  Ivan Matejka.

  Po krátkych príhovoroch a prestrihnutí pásky vyzvalo futbalové družstvo TSK na čele so županom žiakov školy na krátky priateľský zápas. Počas hry bolo z hráčov i divákov cítiť nadšenie z nového ihriska. Víťazmi zápasu sú všetci zúčastnení – župa, ktorá investovala prostriedky do športoviska  i žiaci školy, ktorým bude toto športovisko slúžiť.

  Ďakujeme pánovi predsedovi a pánom poslancom TSK  za podporu myšlienky vybudovania ihriska a za poskytnutie financií na realizáciu tejto myšlienky. Ďakujeme zamestnancom TSK, realizačným firmám a dôslednému stavebnému dozoru za ústretovosť, ochotu a promptnosť pri riešení problémov, ktoré sa vyskytli v prípravných fázach, ale aj v samotnom procese realizácie. Výsledkom spoločnej snahy je moderné multifunkčné ihrisko,  ktoré zlepší kvalitu podmienok vzdelávania v našej škole a z ktorého máme všetci radosť.

   

  Link na reláciu v BTV:

  https://www.youtube.com/watch?v=CbBRbYrbTAE&t=4s

  Do galérie bol zároveň pridaný fotoalbum z otvárania ihriska.

   

 • Upresnenie k ZRŠ

  Z dôvodu čerpania dovolenky sa plánované triedne ZRŠ pre IV.A a oktávu neuskutoční zajtra 3.10.2019, ale v náhradnom termíne, o ktorom budú rodičia včas informovaní. Napriek uvedenej skutočnosti a vzhľadom na fakt, že súčasťou zajtrajšieho programu je aj plenárna schôdza ZRŠ, dovoľujeme si informovať rodičov žiakov zo IV.A a oktávy, že táto časť ZRŠ je pripravená spoločne pre všetkých rodičov žiakov končiaceho ročníka v učebni č. 32 (IV.B) od 15:00 pod vedením Mgr. B. Ruráka. Ostatne triedy majú plenárne a triedne ZRŠ podľa pôvodného oznamu vo svojich kmeňových triedach. (Za)

 • Dokumenty školy

  Na internetovú stránku školy, v hornom menu "O škole" v časti "Dokumenty školy" boli pridané aktuálne znenia nasledovných materiálov: revidovaný Školský vzdelávací program 4G a 8G, Školský poriadok, Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska. (Za) 

strana: