Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Absolventi

1955/56

Jedenásťročná stredná škola

 

Absolventi:                   Šk.rok: 1955/56

Trieda: 11.A                Triedna profesorka: Eleonóra Hudecová

 

Adamovičová Rozália

Gajdošová Mária

Jarolínová Jolana

Melcerová Lýdia

Bencková Eva

Galko Stanislav

Kasala Pavel

Melíšková Magda

Bímová Elena

Gráčová Elena

Kolezová Marianna

Melovský Ivan

Boriková Katarína

Horák Ivan

Kutiš Bohuslav

Prídelková Terézia

Brigant Ladislav

Hostačná Oľga

Kyselica Ľudovít

Sany Vojtech

Burzová Elena

Hedera Július

Libič Ivan

 

Duránziová Drahomíra

Jakušová Emília

Lovišková Mária

 

Eislerová Gabriela

Jánošík Emil

Malecová Eva

 

 

Absolventi:                   Šk.rok: 1955/56

Trieda: 11.B                Triedna profesorka: Antónia Mištinová

 

Arztová Dobroslava

Ondrejček Vincent

Púčik Kamil

Trnková Vlasta

Belák Blažej

Oravská Eva

Ryban Ľubomír

Vlnková Marta

Dzuriková Gabriela

Pastierik Pavol

Rybárová Mária

Záhorský Karol

Gunár Hubert

Pavol Štefan

Sliepková Elena

Zajacová Hana

Mináriková Fabiola

Petreje Emília

Stránska Mária

Zimanová Mária

Mišáková Drahomíra

Petrek Jozef

Strieženec Štefan

Žabárová Anna

Mištecová Emília

Pilchová Milena

Šinská Margita

Žatková Mária

Motúzová Oľga

Podlucký Milan

Šišmič Milan

Žemberová Mária

Navrátilová Štefánia

Poliašková Zita

Števková Eva

 

Novotová Marta

Pružinec Dalimír

Trnková Emília