Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2019/20 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Prijímacie konanie 2019/20

Prijímačky

 

Výsledková listina prijímacích skúšok do štvorročnej formy štúdia pre šk. rok 2019/2020 - 2. kolo (18.6.2019 14:20)

Výsledková listina prijímacích skúšok do osemročnej formy štúdia pre šk. rok 2019/2020 - 2. kolo (18.6.2019 14:20)

Dotazník - návratka pre prijatých žiakov do osemročnej formy štúdia

Dotazník - návratka pre prijatých žiakov do štvorročnej formy štúdia

 Informácia pre zákonných zástupcov prijatých žiakov k zápisu

Informácia pre zákonných zástupcov neprijatých žiakov pre nedostatok miesta - možnosť ďalšieho postupu

 Výsledková listina prijímacích skúšok do štvorročnej formy štúdia pre šk. rok 2019/2020 po zápise (29.5.2019 13:45)

Výsledková listina prijímacích skúšok do osemročnej formy štúdia pre šk. rok 2019/2020 po zápise (29.5.2019 13:45)

Prehľad bodov po 1. termíne prijímacích skúšok pre šk. rok 2019/2020 - osemročné štúdium (13.5.2019 14:30)

Prehľad bodov po 1. termíne prijímacích skúšok pre šk. rok 2019/2020 - štvorročné štúdium (13.5.2019 14:30)

Kritériá pre prijatie do prvého ročníka pre šk. rok 2019/2020

 

Univerzálna prihláška na strednú školu s pokynmi (pre 8-ročnú aj 4-ročnú formu štúdia)

 

Potrebné kódy k vyplneniu prihlášky:

Kód strednej školy z registra škôl a školských zariadení (položka 16 prihlášky): 017050227

Pre 4-ročné aj 8-ročné štúdium spoločne:

Názov študijného odboru (položka 19 prihlášky): gymnázium

Kód študijného odboru (položka 18 prihlášky): 7902J

I N F O R M Á C I E

pre žiakov a rodičov žiakov piateho a deviateho
ročníka základných škôl o možnostiach štúdia na
Gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou

 

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou oznamuje, že v školskom roku 2019/2020 bude otvárať 1 triedu 8-ročného gymnázia (prímu) s počtom žiakov 19. Do 8-ročného gymnázia môžu byť prihlásení žiaci piateho ročníka ZŠ.

Osemročné Gymnázium Bánovce n. B. patrí medzi najlepšie 8–ročné gymnáziá v Trenčianskom samosprávnom kraji vo vedomostných súťažiach. Svedčí to o vysokej úrovni a kvalite vzdelávania. Všetci absolventi nášho 8-ročného gymnázia sa úspešne umiestnili na atraktívnych vysokých školách.

Rodičia detí piateho ročníka ZŠ, využite túto možnosť a doprajte svojmu dieťaťu vzdelanie v kolektíve výborných žiakov. Prihláste svoje dieťa do 8-ročného gymnázia. Zabezpečíte mu tak kvalitné vyučovanie cudzích jazykov i ďalších vyučovacích predmetov, a tým prípravu na akékoľvek vysokoškolské štúdium.

Prihlášky treba podať do 10. apríla 2019 na príslušnej základnej škole (u výchovného poradcu alebo u triedneho učiteľa).

Prijímacia skúška sa uskutoční  13. mája 2019 (1. termín) a 16. mája 2019 (2. termín) zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v rozsahu učiva 1.-5. ročníka ZŠ.

Prípravné kurzy pre záujemcov o 8-ročné štúdium na našej škole sa budú konať pre žiakov 5. roč. ZŠ v termínoch:

MAT: 11.3.2019 a 8.4.2019 o 14:30 h v uč.č. 31

SJL: 14.3.2019 a 11.4.2019 o 14:30 h v uč.č. 31

 

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou oznamuje, že v školskom roku 2019/2020 bude otvárať 2 triedy 4-ročného gymnázia  s počtom žiakov 56.

Prihlášky treba podať do 10. apríla 2019 na príslušnej základnej škole.

Prijímacia skúška sa uskutoční  13. mája 2019 (1.termín) a 16. mája 2019 (2.termín) zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v rozsahu učiva ZŠ.

 

Prípravné kurzy pre záujemcov o 4-ročné štúdium na našej škole sa budú konať pre žiakov 9. roč. ZŠ v termínoch:

MAT: 11.3.2019 , 15.4.2019 a 6.5.2019 o 14:30 h v uč.č. 32

Uchádzači budú prijímaní  na základe kritérií, ktoré budú zverejnené na internetovej stránke školy  gymradbn.edupage.org   najneskôr 31.3.2019.

Akékoľvek ďalšie informácie Vám poskytneme pri Vašej osobnej návšteve,  telefonicky 038/7603160, 038/7602852, alebo na  na e-mailovej adrese info@gymbn.tsk.sk.

Informácie o činnosti a výsledkoch školy sú uvedené na stránke školy - gymradbn.edupage.org