Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Prijímacie konanie 2021/2022

Prijímačky

 

Výsledková listina prijímacích skúšok do osemročnej formy štúdia pre šk. rok 2021/2022 - 2. KOLO (22.6.2021 12:30)

  Výsledková listina prijímacích skúšok do štvorročnej formy štúdia pre šk. rok 2021/2022 - celková po 2. termíne (10.5.2021 15:00) 

Výsledková listina prijímacích skúšok do osemročnej formy štúdia pre šk. rok 2021/2022 - celková po 2. termíne (10.5.2021 15:00)

Dotazník - návratka pre prijatých žiakov do osemročnej formy štúdia

Dotazník - návratka pre prijatých žiakov do štvorročnej formy štúdia

 Informácia pre zákonných zástupcov prijatých žiakov k zápisu

Informácia pre zákonných zástupcov neprijatých žiakov pre nedostatok miesta - možnosť ďalšieho postupu

Kritériá pre prijatie do prvého ročníka štvorročného a osemročného štúdia pre šk. rok 2021/2022 

 

Prihláška vhodná pre 8-ročnú formu štúdia (nová pre 8-ročnú formu štúdia)

Prihláška vhodná pre 4-ročnú formu štúdia so známkami aj za polroky

 

Potrebné kódy k vyplneniu prihlášky:

Kód strednej školy z registra škôl a školských zariadení (položka 16 prihlášky): 017050227

Pre 4-ročné aj 8-ročné štúdium spoločne:

Názov študijného odboru (položka 19 prihlášky): gymnázium

Kód študijného odboru (položka 18 prihlášky): 7902J

I N F O R M Á C I E

pre žiakov a rodičov žiakov piateho a deviateho
ročníka základných škôl o možnostiach štúdia na
Gymnáziu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou

 

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou oznamuje, že v školskom roku 2021/2022 bude otvárať 1 triedu 8-ročného gymnázia (prímu) s počtom žiakov 24. Do 8-ročného gymnázia môžu byť prihlásení žiaci 5. ročníka ZŠ.

Osemročné Gymnázium Janka Jesenského patrí medzi najlepšie 8–ročné gymnáziá v Trenčianskom samosprávnom kraji vo vedomostných súťažiach. Svedčí to o vysokej úrovni a kvalite vzdelávania. Všetci absolventi nášho 8-ročného gymnázia sa úspešne umiestňujú na kvalitných vysokých školách.

Rodičia detí 5. ročníka ZŠ, využite túto možnosť a doprajte svojmu dieťaťu vzdelanie v kolektíve výborných žiakov. Prihláste svoje dieťa do 8-ročného gymnázia. Zabezpečíte mu tak kvalitné vyučovanie cudzích jazykov i ďalších vyučovacích predmetov, a tým prípravu na akékoľvek vysokoškolské štúdium.

Prihlášky treba podať do 8. apríla 2021 na príslušnej základnej škole (u výchovného poradcu alebo u triedneho učiteľa).

Prijímacia skúška sa uskutoční 3. mája 2021 (1. termín) a 10. mája 2021 (2. termín) zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v rozsahu učiva 1.-4. ročníka ZŠ.

 

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou oznamuje, že v školskom roku 2021/2022 bude otvárať 2 triedy 4-ročného gymnázia  s počtom žiakov 52.

Prihlášky treba podať do 8. apríla 2021 na príslušnej základnej škole.

Prijímacia skúška sa uskutoční 3. mája 2021 (1. termín) a 10. mája 2021 (2. termín) zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v rozsahu učiva ZŠ.

 

Uchádzači budú prijímaní na základe kritérií, ktoré budú zverejnené na internetovej stránke školy gymradbn.edupage.org   najneskôr 26.2.2021.

Akékoľvek ďalšie informácie Vám poskytneme telefonicky 038/7603160, 038/7602852, alebo na e-mailovej adrese info@gymbn.tsk.sk.

Informácie o činnosti a výsledkoch školy sú uvedené na stránke školy gymradbn.edupage.org.