O škole Prijímacie konanie 2023/2024 DofE Projekty Školský parlament Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

O škole

Profil školy

Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2
95701 Bánovce nad Bebravou

IČO: 017050227
Číslo školy podľa číselníka SŠ: 631001

Informácie: info(zavináč)gymbn.tsk.sk
 

riaditeľ školy:         

                                 PaedDr. Dušan Zajac, tel.č.: +42138/7602852, mobil: +421901918463

                                 e-mail: dusan.zajac(zavináč)gymbn.tsk.sk
                                            


zástupca riad. školy:

                                     Ing. Igor Marko,  tel.č.: +42138/7602852, mobil: +421901918462

                                     e-mail: igor.marko(zavináč)gymbn.tsk.sk                                                                              

                                                                                                                                                                                          

školský poradca:  Mgr. Zuzana Sedláková, tel. č.: +42138/7602852 (prepojiť na zborovňu)

                                 e-mail: zetka.sedlakova(zavináč)gmail.com

školský psychológ:  Mgr. Lucia Rošteková, mobil: +421901918467

                                 e-mail: rostekova(zavináč)gmail.com 

tajomník školy: Bc. Ivana Škultétyová, tel.č.: +42138/7602852, mobil: +421901918464

                           e-mail: ivana.skultetyova(zavináč)gymbn.tsk.sk
 


ekonomický úsek: Ing. Eva Ježíková, vedúca úseku TEČ, tel.č.: +42138/7602852 (prepojiť na ekonomický úsek), mobil: +421901918461

                               e-mail: eva.jezikova(zavináč)gymbn.tsk.sk
                                          

                               Zuzana Čúvalová, mzdový účtovník, tel.č.: +42138/7602852 (prepojiť na ekonomický úsek), mobil: +421901918465

                               e-mail: zuzana.cuvalova(zavináč)gymbn.tsk.sk
                                          

     Plán hlavnej budovy školy s rozmiestnením tried a učební v školskom roku 2023/2024

 

         Fotka učiteľského zboru v šk. roku 2020/2021 (klik na fotku)

         Fotka učiteľského zboru "rúšková" v šk. roku 2020/2021 (klik na fotku)

                                                   V šk. roku 2019/2020 sa z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 učiteľský zbor nefotil.

          Fotka učiteľského zboru v šk. roku 2018/2019 - neúplná (klik na fotku)

          Fotka učiteľského zboru v šk. roku 2017/2018 - neúplná (klik na fotku)

        Fotka učiteľského zboru v šk. roku 2015/2016 - neúplná (klik na fotku)

         Fotka učiteľského zboru v šk. roku 2014/2015 - neúplná (klik na fotku)

          Fotka učiteľského zboru v šk. roku 2013/2014 - skoro úplná (klik na fotku)

         Fotka učiteľského zboru v šk. roku 2012/2013 - neúplná (klik na fotku)

 

       Fotka učiteľského zboru v šk. roku 2011/2012 - neúplná (klik na fotku)

        Fotka učiteľského zboru v šk. roku 2010/2011 - neúplná  Fotka učiteľského zboru v šk. roku 2010/2011 - neúplná (klik na fotku)                    

          Fotka učiteľského zboru v šk. roku 2009/2010 - neúplná (klik na fotku)

          Fotka učiteľského zboru v šk. roku 2008/2009 - neúplná (klik na fotku)

         Fotka učiteľského zboru v šk. roku 2007/2008 - neúplná (klik na fotku)

         Fotka učiteľského zboru v šk. roku 2006/2007 - neúplná (klik na fotku)