Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried › Trieda príma

Zoznamy žiakov: prímasekundaterciakvartakvintaI.AI.BsextaII.AII.BseptimaIII.AIII.BoktávaIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Michaela Páleníková
Učebňa: Pri
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alexander Boris Bielik
2    Ľubica Čmelová
3    Adam Fiala
4    Tomáš Havala
5    Peter Hudec
6    Katarína Jurečeková
7    Ella Anna Kozinková
8    Matej Lukáš
9    Adela Lukášová
10    Katarína Masárová
11    Natália Mátelová
12    Mária Repová
13    Soňa Švecová
14    Jakub Urbaník
15    Paulína Zajková
16    Samuel Žatko
17    Martina Žatková

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021