Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2019/20 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried

Názov
príma Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tatiana Gerbelová
Učebňa Pri
sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Hudecová
Učebňa Sek
tercia Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Hlbočanová
Učebňa Ter
kvarta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Filová
Učebňa Kva
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Elena Košíková
Učebňa 1.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mário Kutiš
Učebňa 1.B
kvinta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Janáčová
Učebňa Kvi
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Dúcka
Učebňa 2.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Flimelová
Učebňa 2.B
sexta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Rešková
Učebňa Sex
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Elena Masárová
Učebňa 3.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Švančarová
Učebňa 3.B
septima Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Sedláková
Učebňa Sep
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Terézia Dolanová
Učebňa 4.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Branko Rurák
Učebňa 4.B
oktáva Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Denisa Žitňanská
Učebňa Okt

© aScAgenda 2020.0.1199 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.01.2020