Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried

Názov
príma Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Chovan
Učebňa Pri
sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Páleníková
Učebňa Sek
tercia Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tatiana Gerbelová
Učebňa Ter
kvarta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Branko Rurák
Učebňa Kva
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Juraj Žitňanský
Učebňa 1.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Denisa Žitňanská
Učebňa 1.B
kvinta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Hlbočanová
Učebňa Kvi
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kováčová
Učebňa 2.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jaroslava Žemberová
Učebňa 2.B
sexta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Filová
Učebňa Sex
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Elena Košíková
Učebňa 3.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mário Kutiš
Učebňa 3.B
septima Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Janáčová
Učebňa Sep
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Dúcka
Učebňa 4.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Flimelová
Učebňa 4.B
oktáva Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Rešková
Učebňa Okt

© aScAgenda 2022.0.1305 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2021