Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried › Trieda sekunda

Zoznamy žiakov: prímasekundaterciakvartakvintaI.AI.BsextaII.AII.BseptimaIII.AIII.BoktávaIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Ing. Tatiana Gerbelová
Učebňa: Sek
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Šarlota Adamková
2    Gregor Baško
3    Tamara Čaracká
4    Karolína Dúcka
5    Laura Hederová
6    Anna Chocholatá
7    Samuel Jánošík
8    Dominika Kasalová
9    Matúš Kobyda
10    Lukáš Kubričan
11    Radka Kyšťáková
12    Soňa Marková
13    Jakub Motus
14    Adam Andreas Petran
15    Samuel Sedlák
16    Roman Ševčík
17    Viliam Vaňko
18    Natan Vimpeľ
19    Veronika Vršková

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021