Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried › Trieda tercia

Zoznamy žiakov: prímasekundaterciakvartakvintaI.AI.BsextaII.AII.BseptimaIII.AIII.BoktávaIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Branko Rurák
Učebňa: Ter
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Cyril Balla
2    Saša Čahojová
4    Ema Fialová
5    Tatiana Habalová
6    Samuel Hainc
7    Adrian Jando
8    Tomáš Ježík
9    Timon Košík
10    Rebeka Kováčová
11    Sofia Labudová
12    Andrej Marko
13    Šimon Marko
14    Ngoc Nguyen Van
15    Michal Pyteľ
16    Lukas Seleš
17    Ema Škorcová
18    Hana Urbančoková
19    Adam Grňo

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021