Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried › Trieda kvarta

Zoznamy žiakov: prímasekundaterciakvartakvintaI.AI.BsextaII.AII.BseptimaIII.AIII.BoktávaIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Marcela Hlbočanová
Učebňa: Kva
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Vanesa Bednárová
2    Adriana Beláková
3    Šimon Beznák
4    Erik Bolech
5    Ella Filová
6    Šimon Klačko
7    Júlia Kocúrová
8    Jasmína Králiková
10    Karolína Mokráňová
11    Chiara Pascali
12    Sofia Laura Petranová
13    Sara Prekopová
14    Sofian Repa
15    Michal Reško
16    Tamara Richtárechová
17    Nina Ruráková
18    Dárius Skačanyi
19    Martin Soporský
20    Peter Stano
21    Viktória Urbanová
22    Barbora Žatková

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021