Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried › Trieda I.B

Zoznamy žiakov: prímasekundaterciakvartakvintaI.AI.BsextaII.AII.BseptimaIII.AIII.BoktávaIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Ing. Jaroslava Žemberová
Učebňa: 1.B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Chiara Aujeská
2    Alexandra Bátorová
3    Radovan Bezák
4    Zuzana Bujnová
5    Johanna Dvončová
6    Martin Hôrka
7    Terézia Hrebíčková
8    Ľuboš Kováčik
9    Katarína Krnáčová
10    Matej Martiška
11    Adam Peťovský
12    Tamara Plášeková
13    Tereza Ema Reynaga
14    Rebeka Rybárová
15    Nikola Slaninková
16    Emma Slováková
17    Roman Šebeň
18    Samuel Škultéty
19    Tamara Šubová
20    Martina Tomašková
21    Martin Valente
22    Dominika Zajacová

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021