Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: prímasekundaterciakvartakvintaI.AI.BsextaII.AII.BseptimaIII.AIII.BoktávaIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Kováčová
Učebňa: 1.A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 19 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Marco Baláž
2    Peter Bobuš
3    Luka Cidorík
4    Eliška Čechová
5    Michal Číž
6    Damián Dravecký
7    Jakub Dubný
8    Michal Gabužda
9    Samuel Guričan
10    Xénia Halásová
11    Andrej Hrebíček
12    Ivana Kajanová
13    Matúš Karas
14    Lukáš Košík
15    Karin Krížová
16    Michaela Mišinová
17    Jakub Pakanec
18    Alex Parilák
19    Roman Rešetka
20    Christian Joseph Schubert
21    Samuel Sloboda
22    Karin Spaščuková
23    Michaela Srncová
24    Martin Šimko
25    Matúš Valach
26    Bruno Bonaldo

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021