Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried › Trieda II.B

Zoznamy žiakov: prímasekundaterciakvartakvintaI.AI.BsextaII.AII.BseptimaIII.AIII.BoktávaIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Mário Kutiš
Učebňa: 2.B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Viktória Bógyiová
2    Juraj Crha
3    Timotej Dubravický
4    Zuzana Hajduková
5    Laura Halašková
6    Adam Hudec
7    Tímea Chochulová
8    Michal Janírek
9    Michal Káčer
10    Johanna Kopecká
11    Peter Kraus
12    Peter Kupka
13    Natália Malíková
15    Lea Molnárová
16    Laura Môciková
17    Thuy Hanh Nguyen Thi
18    Jana Ondrušková
19    Alexandra Sitárová
20    Adam Stepien
21    Matúš Špánik
22    Jakub Turek
23    Paula Zittová
24    Chiara Žáčiková
25    Alexandra Gabčová

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021