Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: prímasekundaterciakvartakvintaI.AI.BsextaII.AII.BseptimaIII.AIII.BoktávaIV.AIV.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Elena Košíková
Učebňa: 2.A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 32, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 18 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Karolína Beňadiková
2    Viktória Beňadiková
3    Nina Anna Beňová
4    Alexandra Bolfová
5    Tomáš Bystrianský
6    Dávid Cidorík
7    Oliver Drozdík
8    Samuel Dúcky
9    David Fišer
10    Andreas Fraňo
11    Lea Guričanová
12    Benjamín Hlocký
13    Miriam Chudobová
14    Richard Jancusko
15    Jakub Jánošík
16    Klára Janušková
17    Andrea Košíková
18    Miroslav Majerhofer
19    Klaudia Scarlett McKenzie
20    Diana Mihálechová
21    Samuel Mikuš
22    Alexandra Ondrejková
23    Lea Pietriková
24    Sabína Pilchová
25    Matilda Emily Regan
26    Simona Sláviková
27    Karolína Sobotovičová
28    Jakub Straňák
29    Adam Strapek
30    Ester Škultétyová
31    Aneta Števanková
32    Daniel Zdychavský

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021