Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: prímasekundaterciakvartakvintaI.AI.BsextaII.AII.BseptimaIII.AIII.BoktávaIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Flimelová
Učebňa: 3.B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 33, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 17 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Simona Adameová
2    Matúš Bitarovský
3    Richard Bobuš
4    Samuel Brida
5    Adam Briešťanský
6    Erika Bročková
7    Kristína Bročková
8    Hana Buchelová
9    Filip Fereje
10    Natália Gallová
11    Sára Grežďová
12    Patrik Guniš
13    Matúš Hedera
14    Nikola Horníková
15    Sabína Hošeková
16    Dominik Hrebíček
17    Patrik Jánošík
18    Lenka Kolenová
19    Lenka Krištofová
20    Miloš Kroupa
21    Jakub Kupka
22    Monika Lišková
23    Jela Líšková
24    Anastasiia Martyn
25    Mariia Martyn
26    Jozef Mišák
27    Timotej Mokrý
28    Katarína Ondrušková
29    Zuzana Tomová
30    Terézia Uhrová
31    Frederik Vavro
32    Šimon Klimeš
33    Jakub Junás

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021