Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: prímasekundaterciakvartakvintaI.AI.BsextaII.AII.BseptimaIII.AIII.BoktávaIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Dúcka
Učebňa: 3.A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 32, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 20 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Laura Ačaiová
2    Natália Adamusová
3    Tamara Antalová
4    Kamila Bálešová
5    Hana Bardyová
6    Ľubomír Baško
7    Petra Hlaváčová
8    Michaela Hovorková
9    Lukáš Hučko
10    Alica Chudobová
11    Simona Chuťková
12    Alžbeta Jakalová
13    Tomáš Janega
14    Benedikt Jánošík
15    Alexandra Káčerová
16    Hana Kasalová
17    Adam Kiripolský
18    Patrik Konta
19    Michal Krchlík
20    Daniel Kyjac
21    Nina Mášiková
22    Nikolas Mikulka
23    Adriana Neštinová
24    Patrik Petrlík
26    Bianka Provazníková
27    Tereza Selešová
28    Dáša Šarinová
29    Tamara Tuchyňová
30    Samuel Urban
31    Paulína Valjentová
32    Samuel Záruba
34    Paulína Emília Reynaga

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021