Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried › Trieda IV.B

Zoznamy žiakov: prímasekundaterciakvartakvintaI.AI.BsextaII.AII.BseptimaIII.AIII.BoktávaIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Dana Švančarová
Učebňa: 4.B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alica Adameová
2    Bianka Bašková
3    Martin Filo
4    Hana Galková
5    Adam Galušťák
6    Veronika Habalová
7    Laura Chochulová
8    Vanesa Chrenková
9    Marián Jakál
10    Jakub Jedinák
11    Matúš Kováčik
12    Sabína Krištofíková
13    Simona Mazourová
14    Patrícia Mikušová
15    Mária Mináriková
16    Erik Reis
17    Peter Segeš
18    Barbora Šimová
19    Lukáš Šípka
20    Jana Valenteová

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021