Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: prímasekundaterciakvartakvintaI.AI.BsextaII.AII.BseptimaIII.AIII.BoktávaIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Elena Masárová
Učebňa: 4.A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 16 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Nadežda Antalová
2    Adam Beňačka
3    Evelína Bobušová
4    Alica Botková
5    Kristína Čerňanská
6    Henrich Čukan
7    Lívia Franková
8    Kristína Gieciová
9    Lucia Guričanová
10    Alexandra Jombíková
11    Branislav Kopčan
12    Terézia Kopecká
13    Laura Košinová
14    Kristína Kršková
15    Radovan Krupka
16    Lea Kurtišová
17    Adam Margolien
18    Jakub Mišina
19    Jozef Neradný
20    Valentína Petríková
21    Sandra Podobová
22    Zuzana Reháková
23    Petra Rodinová
24    Michal Škorvaga
26    Alexander Švančara
27    Jakub Trsťan
28    Adam Zdychavský

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021