Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried › Trieda kvinta

Zoznamy žiakov: prímasekundaterciakvartakvintaI.AI.BsextaII.AII.BseptimaIII.AIII.BoktávaIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Monika Filová
Učebňa: Kvi
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Sára Adamková
2    Tamara Balážová
3    Matej Baško
4    Matúš Filo
6    Samuel Košík
7    Alexander Kramár
8    Maroš Lenhardt
9    Petra Maninová
10    Dávid Manzat
11    Karolína Marušincová
12    Matúš Miklo
14    Viktória Roderika Mikušová
15    Matúš Mucha
16    Janka Repová
17    Ema Šiková
18    Vanesa Varhaníková
19    Noel Vimpeľ
20    Radovan Vrška
21    Zoja Zradulová

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021