Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried › Trieda sexta

Zoznamy žiakov: prímasekundaterciakvartakvintaI.AI.BsextaII.AII.BseptimaIII.AIII.BoktávaIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Lenka Janáčová
Učebňa: Sex
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lujza Aschengeschvandtnerová
2    Tomáš Belák
3    Andrej Beňo
4    Simona Čaplánová
5    Jakub Dúcky
6    Simona Duchoňová
7    Emma Filová
8    Karina Holendová
9    Samuel Kluvánek
10    Monika Kopecká
11    Oliver Košč
12    Nataša Kováčová
13    Tomáš Mazák
14    Tomáš Mečiar
15    Filip Milata
16    Annamária Stopková
17    Samuel Ševčík
18    Peter Šuchter
20    Nina Urbanová
21    Klára Vališová

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021