Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried › Trieda septima

Zoznamy žiakov: prímasekundaterciakvartakvintaI.AI.BsextaII.AII.BseptimaIII.AIII.BoktávaIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Rešková
Učebňa: Sep
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ivana Adamková
2    Paulína Balážová
3    Jakub Filo
4    Petra Florová
5    Richard Hainc
6    Ema Hlaváčová
7    Ján Jakubík
8    Sebastián Kočiš
9    Monika Kováčiková
10    Lea Kulašiaková
11    Alex Lagin
12    Katarína Laušová
13    Matej Marušinec
14    Kristína Matejková
15    Dávid Miklo
16    Adam Podoba
17    Vladimír Saloň
18    Róbert Slušnák
19    Michal Števanka
20    Kristína Vavrová
21    Patrik Záhumenský
22    Peter Žatko
23    Samuel Podoba

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021