Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam tried › Trieda oktáva

Zoznamy žiakov: prímasekundaterciakvartakvintaI.AI.BsextaII.AII.BseptimaIII.AIII.BoktávaIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Sedláková
Učebňa: Okt
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 11, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ondrej Černuška
2    Nikolas Čikel
4    Mária Dúcka
5    Alena Duranziová
6    Inez Escherová
8    Lucia Hederová
9    Lucia Kajanová
11    Sofia Kmeťová
12    Alexandra Králová
13    Jakub Mazák
14    Ema Škorcová

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021