Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Vitajte na oficiálnych stránkach našej školy

Novinky

Prevádzka školy v čase letných prázdnin

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v čase letných prázdnin 2020/2021 bude prevádzka školy z dôvodu čerpania dovoleniek upravená nasledovne:

  1. v termíne do 09.07.2021 budú úradné hodiny v čase 8:00 - 14:00
  2. v termíne 12.07. – 30.07.2021 bude škola pre verejnosť zatvorená; v súrnych prípadoch a mimoriadnych životných situáciách nás kontaktujte na tel. číslach 0904 594 237 – PaedDr. Zajac, 0901 918 462 – Ing. Marko, 0901 918 464 – Bc. Škultétyová, 0901 918 461 – RNDr. Kacvinská. Potvrdenia o návšteve školy pre rodičov do zamestnania, pre študentov na brigády či na preukazy dopravcov sa v uvedených dňoch nebudú vydávať v žiadnom prípade!!!
  3. v termíne 02.08. – 06.08.2021 budú úradné hodiny v čase 8:00 - 13:30 (v prípade potreby odporúčame najprv telefonicky kontaktovať sekretariát na číslach 038/760 28 52 alebo 0901 918 464, 0901 918 465)
  4. v termíne 09.08. – 20.08.2021 bude škola pre verejnosť zatvorená (v prípade potreby postupujte podľa usmernení v bode 2)
  5. v termíne od 23.08. 2021 budú úradné hodiny v čase 8:00 - 14:30.

Počas celých prázdnin sme k dispozícii elektronicky cez Edupage alebo prostredníctvom e-mailových adries zverejnených na internetovej stránke školy.

Ďakovný list primátorky mesta
8. 7. 2021
...
ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA
2. 7. 2021

Tento rok sme opäť pripravili športovú olympiádu pre nižšie triedy osemročného gymnázia (príma – kvarta). Spoločne sme si užili slnečný deň a pohybom sme ukončili ďalší školský rok. Všetky tímy sa snažili podať čo najlepší výkon. Víťazom blahoželáme a dúfame, že sa pri tejto akcii stretneme aj o rok.

Žiacka školská rada 

Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA.

O škole
2. 7. 2021

Aktualizovali sme modul O škole, kde sme pridali fotky učiteľského zboru.

Letné prázdniny 2021

S posledným zvonením v školskom roku 2020/2021 prajeme všetkým žiakom, zákonným zástupcom, zamestnancom škôl a školských zariadení i našim partnerom pohodové strávenie letných prázdnin 2021, predovšetkým veľa oddychu, pokojných dní, zábavy. Tešíme sa, že sa opäť stretneme po lete plní síl, energie a hladní po nových vedomostiach.

Dovidenia v septembri v školskom roku 2021/2022.

Kolektív Gymnázia Janka Jesenského

Pár slov na záver školského roka

Vážení pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy, vážení rodičia, milí žiaci!

Opäť je tu deň záverečného zvonenia v školskom roku, deň preberania hodnotení práce v podobe vysvedčení. V kolobehu školského života každoročná udalosť, tentokrát ale veľmi silno poznačená koronakrízou. V júni 2020 sme dúfali, že od septembra budú školy fungovať v normálnom režime a že sa nám spoločnými silami bez problémov podarí zvládnuť všetky pred nami stojace úlohy.

Tohtoročné vysvedčenie

Pohľad pre rodičov, žiakov a študentov aj učiteľov ...

 

Milí učitelia. Každoročne sa v spoločnosti 30. júna rieši otázka s ne/akceptáciou známok na vysvedčeniach rodičmi. Niektorým žiakom a študentom naháňa moment ukázania vysvedčenia rodičovi hrôzu. Kvôli jeho reakcii. Kvôli tomu, aký sa uvidí v jeho očiach ... Bude pochválený? Zahanbený? Pokarhaný? Povie rodič aj niekoľko slov, alebo bude stačiť čítať z tváre a giest? Bez ohľadu na to, ako veľmi dokážu deti v istom veku odporovať, rodičia, ste ich svedomím. Čeliť mu je náročné. Ako to, že tento súd príde až s vysvedčením? Zaujímali sa rodičia o dieťa aj predtým? Skrývalo dieťa svoj prospech doteraz? Ak áno, prečo tak robilo?

Zvíťazili sme ...
29. 6. 2021

Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou sa každoročné zúčastňuje prestížnej medzinárodnej súťaže Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR, ktorú organizuje Nadačný fond Gaudeamus pri Gymnáziu Cheb. Je to súťaž s dlhoročnou tradíciou, ktorú podporujú významné české a slovenské osobnosti. V tomto školskom roku sa konal už jej XXIX. ročník. Do súťaže sa zapojilo viac ako 200 gymnázií z oboch krajín. Krajské kolo sa uskutočnilo online formou 17. júna 2021 v 14 krajoch ČR a v 8 krajoch SR. Témou ročníka bola Európa v krásnych časoch, v búrke a za súmraku. Súťažné otázky zahŕňali obdobie rokov 1900 - 1939, zameriavali sa na európske dejiny.

ESCAPE ROOM 2021

V minulom týždni sa nám konečne podarilo zrealizovať dlho očakávanú akciu Escape room. Nebudeme Vám klamať, príprava bola časovo i organizačne naozaj náročná a o to viac nás teší Vaša snaha, ktorú ste do hry vložili.

Nebolo to jednoduché, ale všetky tímy boli úspešné. Gratulujeme! Tri najlepšie tímy budú odmenené pri odovzdávaní vysvedčenia.

Escape room môžeme jednoznačne zhodnotiť ako úspešnú akciu. Cieľ zabaviť sa, utužiť kolektív a zlepšiť tímovú prácu bol jednoznačne naplnený. My sme si prípravu i samotný priebeh veľmi užili, tak azda i Vy. 
Uvidíme, možno sa niečo podobné podarí aj o rok. 
Ďakujeme všetkým súťažiacim i organizátorom. 

MATEMATICKÝ KLOKAN 2021
25. 6. 2021

V apríli tohto roku sa už po 9-ty raz organizovala aj na našej škole medzinárodná matematická súťaž KLOKAN 2021. Keďže prebiehalo dištančné vzdelávanie, naši študenti sa do súťaže zapojili online. Tohtoročné úlohy riešili v čase 60 minút tisíce súťažiacich na svojich počítačoch doma nielen u nás na Slovensku, ale v ďalších 64 krajinách z celého sveta. Naše gymnázium svojimi vedomosťami reprezentovalo 15 študentov hneď v šiestich vekových kategóriách. Medzi najúspešnejších riešiteľov sa zaradilo až 5 našich študentov: Matej LukášAdela Lukášová z prímy, Roman Ševčík zo sekundy, Lucia KajanováJakub Mazák z oktávy, ktorí už po niekoľkýkrát obhájili vynikajúce vedomosti z matematiky a logiky. Obaja sa chystajú venovať matematike aj na vysokej škole. Všetkým srdečne blahoželáme.       (Mr)

photo

Sobota 31. 7. 2021

Počet návštev: 14951453

Narodeniny a meniny:

Dnes (Sobota 31.7.2021)

Ella Anna Kozinková (sekunda)

Pozajtra (Pondelok 2.8.2021)

Nataša Kováčová (septima)
Adam Struhačka (I.A)
Andrej Struhačka (I.A)

Popozajtra (Utorok 3.8.2021)

Rebeka Kováčová (kvarta)
Sofia Labudová (kvarta)