Novinky Kalendár O škole Oznamy Fotoalbum

Vitajte na oficiálnych stránkach našej školy

Novinky

Prípravné stretnutia na prijímačky pre štvor- a osemročné gymnázium
30. 3. 2015

Oznam pre záujemcov o štúdium v štvor - a osemročnom gymnáziu - prípravné stretnutia na prijímacie pohovory organizujeme v nasledovných termínoch:

osemročné gymnázium: 

  • matematika - 20.4.2015, 14:30 h
  • slovenský jazyk - 23.4.2015, 14:30 h

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

Rodičovské združenie
15. 4. 2015

Dňa 22.4.2015 (streda) sa uskutoční triedne ZRŠ formou konzultácií s vyučujúcimi v čase od 14:30 do 16:00 h. (Mk)

Krajské kolo medzinárodnej súťaže pod názvom Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR
15. 4. 2015

Dňa 8. apríla 2015 sa na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja konalo krajské kolo medzinárodnej súťaže pod názvom Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR, ktorej sa  zúčastnilo 11 gymnázií Trenčianskeho kraja. Našu školu reprezentovali traja zástupcovia – Dávid Vještica, Ema Kušnierová a Simona Pisoňová. V silnej konkurencii obhájili naši študenti 1. miesto z minulého roka a v novembri budú školu opäť reprezentovať v medzinárodnom kole v českom Chebe. (Kš)

Nové kritériá pre prijímacie pohovory 2015/2016

Na stránke školy v časti "Oznamy" boli zverejnené aktuálne kritériá pre príjímacie pohovory do štvor- i osemročnej formy štúdia pre školský rok 2015/2016. Súbor si môžete stiahnuť tu. (Za)

Príprava na prijímačky

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou oznamuje záujemcom o štúdium na našej škole, že pre školský rok 2015/2016 bol schválený nasledovný počet prijímaných žiakov do 1. ročníka:

  • 4-ročné gymnázium – 2 triedy, spolu 62 žiakov
  • 8-ročné gymnázium – 1 trieda, 30 žiakov

Prihlášky treba podať do 10. apríla 2015 na príslušnej základnej škole (u výchovného poradcu alebo u triedneho učiteľa).

Výchovný poradca
21. 4. 2015

Aktualizovali sme modul Výchovný poradca

Výchovný poradca
21. 4. 2015

Aktualizovali sme modul Výchovný poradca

Oznam pre účastnkov exkurzie do CERNU
13. 4. 2015

Prosím všetkých účastníkov exkurzie do Cernu, aby najneskôr do piatku (17.4.2015) priniesli fotokópiu občianskeho preukazu – obidve strany a taktiež fotokópiu Európskeho preukazu poistenca. Tí,  čo majú vlastné poistenie prinesú aj fotokópiu kartičky komerčného cestovného poistenia. Tí, čo budú hromadne poistení, a ešte nezaplatili, prineste čím skôr 8,50€. (Ro)

Projekt Comenius – Hamburg, Nemecko
31. 3. 2015

Do galérie Comenius - Hamburg Marec 2015 boli pridané fotografie. V dňoch 16. – 21. marca 2015 sa štrnásť študentov nášho gymnázia pod vedením p. uč. Filovej a p. uč. Hlbočanovej už po tretíkrát zúčastnilo výmenného zahraničného pobytu v rámci projektu Comenius, do ktorého je naša škola zapojená spoločne s Nemeckom, Talianskom a Poľskom. Tentoraz naši študenti zavítali do nemeckého Hamburgu, kde posledný krát prezentovali svoje projekty na témy Kvalita života, Odpady a Energie. Zároveň strávili skvelý týždeň so svojimi rovesníkmi, navštívili zaujímavé miesta a označili tento projekt za veľmi dobrú skúsenosť. (Hč)

Vynikajúci pedagóg TSK
24. 3. 2015

Dňa 23.3.2015 predseda TSK Jaroslav Baška ocenil 11 pedagógov zo škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja. Za vynikajúcu prácu  v pedagogickom procese im udelil vyznamenanie "Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja". Medzi ocenenými bola i naša kolegyňa RNDr. Silvia Rosenbergová. Do galérie Vynikajúci pedagóg TSK boli pridané fotografie. Srdečne blahoželáme.

photo

Utorok 21. 4. 2015

Počet návštev: 7531719

Narodeniny a meniny:

Dnes (Utorok 21.4.2015)

Natália Grežďová (II.C)
Martina Haluzová (III.B)

Zajtra (Streda 22.4.2015)

Róbert Jačko (I.B)

Popozajtra (Piatok 24.4.2015)

Juraj Kušnier (IV.A)
Juraj Ondris (tercia)
Juraj Paška (II.B)
Juraj Žitňanský (septima)
PaedDr. Juraj Žitňanský