Novinky Kalendár O škole Oznamy Fotoalbum

Vitajte na oficiálnych stránkach našej školy

Novinky

Príprava na prijímačky

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou oznamuje záujemcom o štúdium na našej škole, že pre školský rok 2015/2016 bol schválený nasledovný počet prijímaných žiakov do 1. ročníka:

  • 4-ročné gymnázium – 2 triedy, spolu 62 žiakov
  • 8-ročné gymnázium – 1 trieda, 30 žiakov

Prihlášky treba podať do 10. apríla 2015 na príslušnej základnej škole (u výchovného poradcu alebo u triedneho učiteľa).

Oznam KLOKAN

Milí študenti,

nakoľko tento rok sa prihlásilo veľké množstvo študentov na súťaž KLOKAN 2015 a škola chce umožniť súťažiť všetkým záujemcom, štartovné 4 € na osobu bude uhradené nasledovne: 2,50 € bude uhradené zo ZRPŠ a zvyšok 1,50 € si bude hradiť študent sám. Poplatok prosíme uhradiť v dňoch 11. – 12. februára 2015 u p. u. Masárovej.

Úspech v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní
9. 2. 2015

V dňoch 4. - 6. februára sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Zenit v programovaní. Lukáš Baláž z kvarty, ktorý bol víťazom krajského kola sa umiestnil na peknom 4. mieste, hoci súťažil v kategórii žiakov 1. a 2. ročníkov stredných škôl. K úspechu blahoželáme.

Deň otvorených dverí!

Oznamujeme záujemcom o štúdium v našej škole v 4-ročnom i 8-ročnom gymnáziu, deviatakom a piatakom, a ich rodičom, výchovným poradcom základných škôl, že dňa 27. februára 2015 pre vás pripravujeme "Deň otvorených dverí". V čase od 8:30 do 15:00 si môžete prezrieť priestory školy, zažiť atmosféru na vyučovaní, spýtať sa na všetko, čo vás v súvislosti so štúdiom na gymnáziu zaujíma. Tešíme sa na vašu návštevu. (Za)

Úspešne za nami - 60. výročie založenia školy -> pridané ďalšie videá na YouTube
29. 1. 2015

Aktualizovali sme modul O školekde sme pridali záložku "60. výročie založenia školy". Nájdete tam informácie z Akadémie konanej k 60. výročiu založenia školy s linkami na videá prezentované na akadémii a bulletinom vydaným pri tejto príležitosti.

Výchovný poradca
26. 2. 2015

Aktualizovali sme modul Výchovný poradca

Výchovný poradca
11. 2. 2015

Aktualizovali sme modul Výchovný poradca

Výmena tried v druhom polroku!
2. 2. 2015

Od 3. februára 2015 dochádza k výmene tried nasledovne:

II.A -> z učebne č. J-1 do učebne č. 56

II.B -> z učebne č. 26 do učebne č. S-1

II.C -> z učebne č. J-2 do učebne č. 58

III.A -> z učebne č. 58 do učebne č. J-2

III.B -> z učebne č. 56 do učebne č. J-1

Sep -> z učebne č. S-1 do učebne č. 26

Okresné kolo matematickej olympiády kategórie Z9
2. 2. 2015

Dňa 21.1.2015 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády kategórie Z9. Súťažili aj žiaci kvarty nášho 8-ročného gymnázia. V konkurencii deviatakov nášho okresu sa na 1. mieste umiestnil Lukáš Baláž a na 2. mieste Karolína Pisoňová, obaja z kvarty. Zároveň postupujú do krajského kola. Víťazom blahoželáme a v ďalšom kole prajeme veľa úspechov. (Ro)

Výchovný poradca
30. 1. 2015

Aktualizovali sme modul Výchovný poradca

photo

Pondelok 2. 3. 2015

Počet návštev: 7406988

Narodeniny a meniny:

Dnes (Pondelok 2.3.2015)

Lukáš Baláž (kvarta)
Petra Kubrická (IV.B)

Popozajtra (Štvrtok 5.3.2015)

Benedikt Kendrala (kvinta)
Monika Kováčiková (príma)
Martina Pavlovičová (I.B)