Novinky Kalendár O škole Oznamy Fotoalbum

Vitajte na oficiálnych stránkach našej školy

Novinky

"Green, Glocal, Generous"- Comenius opäť v Bánovciach
15. 10. 2014

V rámci Programu celoživotného vzdelávania sa Gymnázium Janka Jesenského zapojilo do medzinárodného projektu, na ktorom participuje s ďalšími troma európskymi školami. Práve naša škola pod vedením Mgr. Moniky Filovej a Mgr. Marcely Hlbočanovej bola prvou školou, ktorá pred rokom hosťovala učiteľov z Talianska, Nemecka a Poľska. Po roku Bánovské gymnázium hosťovalo už po druhý krát. Do Bánoviec tentoraz zavítali nielen učitelia, ale aj ich študenti, ktorí sa v dňoch 22. – 27.9. 2014 zúčastnili v poradí už tretieho výmenného pobytu v rámci spomínaného projektu Comenius.

Porazíme rakovinu?
2. 10. 2014

Na stránke školského servisu TASR sa nachádza zaujímavý rozhovor s prof. RNDr. Jaromírom Pastorekom, DrSc., predsedom SAV, ktorý je rodákom z Bánoviec a absolventom nášho gymnázia. (Mk)

Rodičovské združenie
2. 10. 2014

Triedne ZRŠ sa bude konať dňa 8. 10. 2014 (streda) o 15:00 v kmeňových triedach. (Za)

Zoznam maturantov a maturitných predmetov na stránke!
30. 9. 2014

V sekcii "Maturita" sa budú v najbližšom čase postupne nachádzať zoznamy maturantov s prihlásenými maturitnými predmetmi a úrovňami. Maturanti, skontrolujte si svoje prihlásené predmety a pri cudzom jazyku i úroveň! Do 15. 10. 2014 máte možnosť zmeny predmetu i úrovne pri cudzom jazyku (okrem povinného cudzieho jazyka). (Mk)

Pre maturantov 2015
23. 9. 2014

Aktualizovali sme modul Pre maturantov 2015, kde si žiaci maturitného ročníka nájdu aktuálne informácie k maturitnej skúške, ktorá ich čaká v roku 2015 (prihláška na MS, hodnotenie MS,....). (Mk) 

Mliečny automat RAJO
12. 9. 2014

,, Milí študenti, aj tento rok máte  možnosť zakúpiť kartičku RAJO a využívať v automate na nákup mliečnej desiaty.´´Cena kartičky (1 €), dobíjanie kreditu (5 € alebo 10 €) a aj cena mliečnych produktov v automate (0,28 €) zostala nezmenená. Zakúpenie je možné už stredy10.septembra 2014 u p.u. Masárovej !!!!!!!

Michal bol dva riadky od striebra
8. 9. 2014

Michal Korbela, absolvent OG v Bánovciach nad Bebravou, sa zúčastnil medzinárodnej olympiády z informatiky, ktorá bola tento rok v hlavnom meste Taiwanu Tai-pei.

Od 13.do 21.júla si 310 súťažiacich z 96 krajín sveta meralo svoje schopnosti a zručnosti z informatiky, Slovensko reprezentovali štyria súťažiaci.

Slávnostné otvorenie školského roka
28. 8. 2014

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 prebehne dňa 2.9.2014 o 8:30 na školskom ihrisku za budovou školy. Žiaci sa stretnú v kmeňových triedach o 8:00.  Po skončení sa žiaci prímy a 1. ročníka vrátia do svojich tried a prevezmú si učebnice. Z tohto dôvodu je potrebné priniesť si tašku/ruksak.  Žiaci 1. ročníka, ktorí si ako cudzí jazyk zvolili nemecký jazyk, budú v tento deň písať test pre rozdelenie do skupín podľa úrovne ovládania nemčiny. Na základe výsledkov z testu budú žiaci rozdelení do tried I.A a I.B. Prosíme žiakov 1. ročníka, aby si priniesli písacie potreby. Triedy II.A a II.C sa budú v 1. polroku učiť na Jesenského budove, septima na Sokolovni.

Rozvrh hodín a rozmiestnenie učební na stránke
28. 8. 2014

Aktualizovali sme sekciu O škole, kde sa nachádza plán hlavnej budovy s rozmiestnením tried a učební v šk. roku 2014/2015. V sekcii Rozvrhy sme zverejnili platný rozvrh hodín, učiteľov a učební na šk. rok 2014/2015. (Mk)

Fotka učiteľského zboru v šk. roku 2013/2014
27. 6. 2014

Aktualizovali sme modul O škole. Pridali sme aktuálnu fotku učiteľského zboru. (Mk)

photo

Štvrtok 23. 10. 2014

Počet návštev: 7049043

Narodeniny a meniny:

Dnes (Štvrtok 23.10.2014)

Zajtra (Piatok 24.10.2014)

Branislav Buchel (oktáva)
Natália Haneková (II.C)
Kvetoslava Valachová (II.A)

Pozajtra (Sobota 25.10.2014)

Lenka Janáčová (septima)
Kristína Matejková (príma)

Popozajtra (Nedeľa 26.10.2014)

Erik Guniš (IV.A)