Novinky Kalendár O škole Oznamy Fotoalbum

Vitajte na oficiálnych stránkach našej školy

Novinky

Exkurzia do Cernu - stretnutie
31. 3. 2015

Dňa 1.4.2015 t.j. v stredu pred prázdninami sa uskutoční cez veľkú prestávku v učebni fyziky stretnutie účastníkov exkurzie do Cernu.  Účasť je nutná.   Rosenbergová

Projekt Comenius – Hamburg, Nemecko
31. 3. 2015

Do galérie Comenius - Hamburg Marec 2015 boli pridané fotografie. V dňoch 16. – 21. marca 2015 sa štrnásť študentov nášho gymnázia pod vedením p. uč. Filovej a p. uč. Hlbočanovej už po tretíkrát zúčastnilo výmenného zahraničného pobytu v rámci projektu Comenius, do ktorého je naša škola zapojená spoločne s Nemeckom, Talianskom a Poľskom. Tentoraz naši študenti zavítali do nemeckého Hamburgu, kde posledný krát prezentovali svoje projekty na témy Kvalita života, Odpady a Energie. Zároveň strávili skvelý týždeň so svojimi rovesníkmi, navštívili zaujímavé miesta a označili tento projekt za veľmi dobrú skúsenosť. (Hč)

Prípravné stretnutia na prijímačky pre štvor- a osemročné gymnázium
30. 3. 2015

Oznam pre záujemcov o štúdium v štvor - a osemročnom gymnáziu - prípravné stretnutia na prijímacie pohovory organizujeme v nasledovných termínoch:

osemročné gymnázium: 

  • matematika - 20.4.2015, 14:30 h
  • slovenský jazyk - 23.4.2015, 14:30 h

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

Vynikajúci pedagóg TSK
24. 3. 2015

Dňa 23.3.2015 predseda TSK Jaroslav Baška ocenil 11 pedagógov zo škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja. Za vynikajúcu prácu  v pedagogickom procese im udelil vyznamenanie "Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja". Medzi ocenenými bola i naša kolegyňa RNDr. Silvia Rosenbergová. Do galérie Vynikajúci pedagóg TSK boli pridané fotografie. Srdečne blahoželáme.

Veľkonočný výtvarný rodinný víkend na ZUŠ Dezidera Kardoša
24. 3. 2015

Nové kritériá pre prijímacie pohovory 2015/2016

Na stránke školy v časti "Oznamy" boli zverejnené aktuálne kritériá pre príjímacie pohovory do štvor- i osemročnej formy štúdia pre školský rok 2015/2016. Súbor si môžete stiahnuť tu. (Za)

Príprava na prijímačky

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou oznamuje záujemcom o štúdium na našej škole, že pre školský rok 2015/2016 bol schválený nasledovný počet prijímaných žiakov do 1. ročníka:

  • 4-ročné gymnázium – 2 triedy, spolu 62 žiakov
  • 8-ročné gymnázium – 1 trieda, 30 žiakov

Prihlášky treba podať do 10. apríla 2015 na príslušnej základnej škole (u výchovného poradcu alebo u triedneho učiteľa).

Výdaj obedov v čase konania EČ a PFIČ MS 2015
16. 3. 2015

Výdaj obedov v jedálni SOŠ Farská v čase konania EČ a PFIČ MS bude nasledovný:

17.3.2015 (utorok) -> 11:00 - 13:30 h

18.3.2015 (streda) -> 11:00 - 13:30 h

19.3.2015 (štvrtok) -> ako v bežné dni (Mk)

Rozvrh pre nematurujúce ročníky

V dňoch 17.-18.3.2015 sa žiaci nematurujúcich ročníkov učia podľa upraveného rozvrhu, resp. náhradného programu. Rozvrh je zverejnený vo vestibule na nástenke alebo si ho môžete stiahnuť tu. Aktuálne zmeny zverejníme už len na nástenke vo vestibule. Dňa 19.3.2015 bude vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín s úpravou v suplovacom tlačive. (Za)

DEVIATACI POZOR!
13. 3. 2015

Termín prípravného stretnutia z matematiky zostáva nezmenený, 16.3.2015 o 14:30 hod. (Mr)

photo

Štvrtok 2. 4. 2015

Počet návštev: 7487301

Narodeniny a meniny:

Dnes (Štvrtok 2.4.2015)

Mgr. Marcela Hlbočanová

Zajtra (Piatok 3.4.2015)

Marián Petruš (I.A)
Richard Gehrer (I.A)
Richard Hainc (príma)
Richard Kasala (I.A)
Richard Kováčik (tercia)

Pozajtra (Sobota 4.4.2015)

Victoria Gáliková (tercia)
Lenka Poldaufová (príma)

Popozajtra (Nedeľa 5.4.2015)

Mgr. Miroslava Flimelová
Mgr. Miroslava Rešková