Novinky Kalendár O škole Oznamy Fotoalbum

Vitajte na oficiálnych stránkach našej školy

Novinky

Zábavno-športové popoludnie na bánovskom gymnáziu

Gymnázium Janka Jesenského pozýva širokú verejnosť, predovšetkým piatakov, štvrtákov, tretiakov základných škôl, a ich rodičov na „Zábavno-športové popoludnie na bánovskom gymnáziu“, ktoré sa bude konať dňa 17. marca 2016 (štvrtok) v popoludňajších hodinách.

Prípravné stretnutia na prijímačky

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky

Záujemcom o prípravné stretnutia na prijímačky do prímy 8-ročného a prvého ročníka 4-ročného gymnázia 2016/2017 ponúkame informáciu k prípravným stretnutiam z matematiky a slovenského jazyka.

 

Prípravné kurzy z matematiky a slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu sa budú konať nasledovne:

Lyžiarske výcvikové kurzy v roku 2016
10. 2. 2016

V sekcii  "Akcie školy 2015/2016pribudla záložka "LVK 2016", kde sa nachádzajú podrobné informácie o organizovaní troch turnusov LVK na našej škole. (Mk) 

Víťaz krajského kola olympiády ľudských práv je z našej školy!
9. 2. 2016

V krajskom kole olympiády ľudských práv obsadila 1. miesto DIANA JAKUBÍKOVÁ z oktávy. Blahoželáme! (Dš)

Výchovný poradca
5. 2. 2016

Aktualizovali sme modul Výchovný poradca

Súťaž EXPERT
3. 2. 2016

Aktualizovali sme modul "Akcie školy 2015/2016", kde pribudla stránka "Súťaž EXPERT". (Mk)

Vyjadrenie učiteľov Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou k zapojeniu sa do štrajku
2. 2. 2016

Vyjadrenie učiteľov Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou k zapojeniu sa do štrajku sa nachádza v tomto súbore:  Vyjadrenie učiteľov k zapojenia sa do štrajku.

Oznam "Klokan"
2. 2. 2016

Milí študenti,

aj tento rok máte možnosť prihlásiť sa do matematickej súťaže KLOKAN 2016. Naša škola chce umožniť súťažiť viacerým záujemcom, preto štartovné 4 € na osobu bude rozdelené nasledovne: 2,50 € bude hradené zo ZRPŠ a zvyšok 1,50 € si bude hradiť študent sám. Poplatok prosím priniesť do 8.2.2016   p. u. Masárovej. Ak máš záujem, neváhaj a prídi sa prihlásiť. Maximum študentov bude 50. (Mr)

Výmena tried v druhom polroku
1. 2. 2016

Od 2. februára 2016 dochádza k výmene tried nasledovne:

II.A -> z učebne č. J-1 do učebne č. 56

II.B -> z učebne č. J-2 do učebne č. 58

III.A -> z učebne č. 58 do učebne č. J-2

III.C -> z učebne č. 56 do učebne č. J-1

Pozor na zmenu rozvrhu učební, ktorá sa môže týkať aj iných tried! Nový rozvrh sa nachádza v sekcii "Rozvrh" a nové rozmiestnenie učební sa nachádza v sekcii "O škole" na stránke školy. (Mk) 

Vydávanie polročných výpisov klasifikácie prospechu
28. 1. 2016

Klasifikáciu prospechu za prvý polrok šk. roka si môžu rodičia a žiaci školy pozrieť v elektronickej forme od 29.1.2016 od 12:00 h po prihlásení sa do internetovej žiackej knižky. Z dôvodu pokračujúceho  štrajku učiteľov budú vytlačené papierové polročné výpisy klasifikácie prospechu vydávané po ukončení štrajku. Ak by niekto potreboval výpis klasifikácie a dochádzky v papierovej forme, alebo polročné vysvedčenie, tieto mu budú vydané od 29.1.2016 na sekretariáte školy. (Mk)

photo

Štvrtok 11. 2. 2016

Počet návštev: 8300904

Narodeniny a meniny:

Dnes (Štvrtok 11.2.2016)

Johanna Kopecká (príma)
Radovan Rypák (I.A)
Mgr. Lenka Janáčová

Zajtra (Piatok 12.2.2016)

Jakub Petrík (sexta)

Pozajtra (Sobota 13.2.2016)

Alžbeta Lexmannová (I.A)
Sebastián Moravčík (oktáva)