Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Akcie školy 2018/2019

Prezentačný deň stredných škôl očami gymnazistu

Ako je už zvykom aj tento rok sa v našom meste konal prezentačný deň stredných škôl a naše Gymnázium Janka Jesenského nesmelo chýbať. Rovnako ako všetky školy aj my sme mali vyhradené vlastné  miesto, kde sme šiesti gymnazisti v sprievode pani profesorky Dobiašovej s radosťou odpovedali na všetky  otázky ôsmakov a deviatakov. Pripravili sme si prezentáciu, v ktorej si mohli žiaci pozrieť , aké úspechy získali naši študenti od okresných kôl až po  celoslovenské. Samozrejme nechýbali ani laboratórne práce, diplomy, projekty či maľby našich študentov. Veľmi nás potešil záujem žiakov základných škôl o štúdium v našom gymnáziu a ešte radšej sme im odovzdali naše osobné skúsenosti, poznatky či rady. Ja sama si pamätám, ako som sa zúčastnila prezentačných dní, keď som bola deviatačka, kde som sa utvrdila v tom, že bánovské gymnázium je pre mňa tá správna voľba. Dúfam, že aj tento rok sa nám podarilo usmerniť nejedného žiaka vybrať si pre neho najlepšiu strednú školu. Ako bonus si naše dve študentky pripravili spevácke číslo v sprievode gitary. Slečnám vystúpenie vyšlo na výbornú a zožali obrovský potlesk. Domov sme odchádzali s úsmevom na tvári a už  teraz sa tešíme na ďalší ročník.

 

                                                                                      Ivana Pavlisová, študentka Gymnázia Janka Jesenského