Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2019/20 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Akcie školy 2017/2018

1.miesto pre naše gymnázium

Piatok, 20. 10. 2017, bol pre Gymnázium J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou významným dňom.
   Z rúk primátora Mariána Chovanca si v obradnej sieni mesta prevzali ocenenie: riaditeľka školy RNDr. Elena Kacvinská, zástupca riaditeľky Ing. Igor Marko, koordinátorka prevencie závislostí a protispoločenských javov PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná a výchovná poradkyňa PaedDr. Magdaléna Dobiašová. Prestížne ocenenie získali za usporiadanie početných, rôznorodých a zaujímavých preventívnych podujatí.
   V rámci projektu "Poznaním k hodnotnému životu," ktorý finančne podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality, obsadilo Gymnázium J. Jesenského 1. miesto a stalo sa  „Najbezpečnejšou školou v Bánovciach nad Bebravou“. Autorom a realizátorom projektu je Bc. Miroslav Schlesinger, ktorý pútavo prednášal študentom vo všetkých triedach gymnázia.

Najbezpečnejšia škola v Bánovciach nad Bebravou