Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2019/20 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Akcie školy 2018/2019

Talent mesta Bánovce nad Bebravou

Dňa 27. júna 2019 si 8 výnimočných žiakov z bánovských škôl prevzalo z rúk primátorky mesta  Rudolfy Novotnej ocenenie Talent mesta Bánovce nad Bebravou.

Slávnosť otvoril a viedol Michal Uhrín, vedúci odboru školstva mestského úradu. Žiakov sprevádzali učitelia, ktorí ich viedli na ceste k úspechom.

Gymnázium Janka Jesenského zastupovala žiačka oktávy, Karolína Pisoňová.

Karolína je mimoriadne nadaná študentka najmä v oblasti prírodovedných predmetov.

Vo vedomostných súťažiach sa jej meno objavuje vo výsledkových listinách už niekoľko rokov, zúčastňuje sa ich pravidelne už od prímy. V prvých ročníkoch štúdia na bánovskom gymnáziu mala úspechy v okresných kolách Pytagoriády, matematickej, geografickej, chemickej olympiády aj olympiády v nemeckom jazyku. Vo vyšších ročníkoch sa sústredila na súťaže z matematiky a geografie. V školskom roku 2018/19 sa umiestnila na 3. mieste v krajskom kole olympiády z matematiky a postúpila do celoštátneho kola.

V minulom roku obsadila 5.miesto v krajskom kole matematickej olympiády a v krajskom kole geografickej olympiády bola úspešnou riešiteľkou.

Súťažila nielen v  predmetových olympiádach ale aj v rôznych korešpondenčných súťažiach, ako napr. MAKS, Pikomat (2-krát 3.miesto v SR), Korešpondenčný matematický seminár (2-krát 10.miesto v SR). V celoslovenskej súťaži Expert skončila v SR na 8. a 11.mieste v kategórii Mozgolamy a v súťaži Matematický klokan, kde súťažia tisíce žiakov, patrila vo svojej kategórii medzi 5% najúspešnejších účastníkov súťaže.

Nikdy nechýbala v súťažných tímoch gymnázia, ktoré túto školu reprezentovali v súťažiach celoslovenských – Matematický náboj alebo medzinárodných – Internetová matematická olympiáda.

Karolínin vzťah k matematike sa prehlboval, a stala sa organizátorkou matematických súťaží pre mladších žiakov. Už druhý rok pripravila so svojimi spolužiakmi súťaž Junior náboj pre žiakov zo ZŠ z Bánoviec a okolia, pripravuje zadania a organizuje sústredenia súťaže Pikomat a Matematický expres, čo je internetová česko-slovenská súťaž pre nadaných matematikov.

Doterajší záujem a výsledky v súťažiach predurčili aj jej ďalšie štúdium na vysokej škole. Po absolutóriu na bánovskom gymnáziu chce pokračovať v štúdiu informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Za mnohými úspechmi Karolíny stála pedagogička Terézia Dolanová.

Karolíne srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

 

Foto: Alena Borszéková