Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2019/20 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Akcie školy 2018/2019

Talent Trenčianskeho kraja Dominik Plaskonis!

Trenčiansky kraj ako každoročne opäť oceňoval talentovaných žiakov. Slávnostné oceňovanie   Talent Trenčianskeho kraja sa konalo dňa 12. júna  2019 na Trenčianskom hrade v Delovej bašte. Ocenenie si talentovaní žiaci a ich pedagógovia prevzali z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku a prednostu Okresného úradu v Trenčíne Jozefa Stopku, ktorý je zároveň aj poslancom krajského parlamentu. Oceňovania talentov na Trenčianskom hrade sa zúčastnil aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a zároveň poslanec Zastupiteľstva TSK Jozef Habánik.

Trenčiansky župan vyslovil uznanie všetkým oceneným, ktorí svoju činnosť vykonávajú nad rámec štúdia. Svojou výnimočnosťou sú vzorom pre spolužiakov, za čo im patrí vďaka.

Medzi ocenenými  bol  aj  žiak  septimy  Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou,  Dominik Plaskonis.   Dominik je vynikajúci športovec. Na jeseň 2018 úspešne reprezentoval Slovenskú republiku v celosvetovej súťaži World Juniors & Sub-Juniors Championships, Potchefstroom (South Africa)  a siahol na najvyššie svetové méty -získal 3. miesto vdisciplíne „ drep“, 2. miesto „ v tlaku na lavičke“, 3. miesto v mŕtvom ťahu a v „ trojboji “ taktiež 3. miesto na svete.

Okrem celosvetového víťazstva dosiahol Dominik športové úspechy i v minulosti.

  • Bol prvý vo svojej kategórii na  Majstrovstvách SR v silovom trojboji dorastencov a juniorov (Žilina, 4.3.2017).
  • V súťaži v silovom trojboji dorastencov a juniorov Grand Prix Slovakia, ktorá sa konala 14.10.2017 v Častej, bol druhý.
  • Na Majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji dorastencov a juniorov 17.2.2018 v Senici obhájil titul majstra Slovenska vo svojej kategórii.
  • Vyhral i Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke v Zlatníkoch dňa 17.3.2018.
  • Na medzinárodnom podujatí European Championships, Pilsen (Czechia), 06-12.05.2018 súťažil vo viacerých disciplínach a dosiahol nasledovné výsledky: Drep – 3. miesto, Tlak na lavičke – 2. miesto, Mŕtvy ťah – 3. miesto, Trojboj – 3. miesto.
  • Na Cedron Cupe 16.6.2018 v Svätoplukove bol vo svojej kategórii druhý a druhý bol aj v celkovom hodnotení dorastencov.

Viaceré súťaže v tomto školskom roku musel pre zranenie vynechať, ale i napriek tomu bol úspešný na dvoch celoslovenských podujatiach:

  • 3.miesto na majstrovstvách Slovenska v tlaku na lavičke v kategórii Junior (30.3.3019)
  • 8. miesto + slovenské rekordy na Majstrovstvách SR družstiev v silovom trojboji mužov a žien (3.11.2018)

Je chvályhodné, že Dominik venuje svoj voľný čas športu. Jeho záľuba si vyžaduje pevnú vôľu, disciplínu, cieľavedomosť a vytrvalosť. Výsledkom jeho športovej snahy a nadšenia sú nielen celoslovenské ale už i spomínané svetové prvenstvá. Je vynikajúcim žiakom, medzi spolužiakmi je obľúbený, ochotný pomáhať. Robí radosť svojim rodičom, súrodencom, učiteľom . Škola je na neho patrične hrdá. K oceneniu úprimne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.