Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2019/20 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Akcie školy 2019/2020

Vyhodnotenie úspešného projektu Participatívny rozpočet

V minulom školskom roku sa na Gymnáziu Janka Jesenského úspešne realizoval projekt s názvom Participatívny rozpočet. Vďaka finančnej podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja a ďalších sponzorov mohli študenti navrhovať projekty, ktoré by na našej škole chceli vidieť zrealizované.

Slávnostné vyhodnotenie Participatívneho rozpočtu sa uskutočnilo v pondelok 28. októbra a okrem vedenia školy a študentov sa ho zúčastnili aj niektorí sponzori. Po otvorení podujatia pani riaditeľkou RNDr. Elenou Kacvinskou nasledovalo predstavenie jednotlivých projektov ich navrhovateľmi. Viaceré projekty boli zrealizované aj vďaka sponzoringu či už zo strany primátorky mesta PhDr. PaedDr. Rudolfy Novotnej, firmy Eterna a jej riaditeľky Ing. Margity Sirotnej alebo pani Ing. Viery Stanovej. V rámci jedného z projektov pani riaditeľka odovzdala mikiny s novým logom školy našim pätnástim najúspešnejším študentom.

Celkový priebeh podujatia bol vynikajúci a na tvárach mnohých študentov bolo vidieť, že sa zamýšľajú nad jeho odkazom. Ako sa v závere vyjadrila hlavná koordinátorka Participatívneho rozpočtu PaedDr. Magdaléna Dobiašová – nestačí pasívne čakať na príkazy zhora, v správny čas je treba prejaviť iniciatívu a aktívne konať v záujme našej občianskej spoločnosti.

Vedeniu našej školy patrí vďaka za možnosť realizovať tento úspešný projekt. Okrem pani riaditeľky patrí poďakovanie tiež jej zástupcom Ing. Igorovi Markovi a PaedDr. Dušanovi Zajacovi, ktorý bol vždy ochotný podať pomocnú ruku, keď to bolo potrebné. Poďakovanie patrí aj celému organizačnému výboru pre Participatívny rozpočet, pozostávajúceho zo študentov – a osobitne Ivane Pavlisovej a Lynette Adamcovej, ktoré popri členstve vo výbore navrhli tiež viaceré vlastné projekty.

Zostáva veriť, že aj tento projekt v našich študentoch posilní odvahu zapájať sa do verejného diania. Význam takéhoto konania totiž v súčasnom období neustále narastá.

 

Gymnázium Janka Jesenského